Rozvojové aktivity SZŠ

 
Rozvojové aktivity Speciální základní školy Heřmanův Městec II dle výzvy č. 02_16_022

 

Název projektu: Rozvojové aktivity Speciální základní školy Heřmanův MěstecII

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014120

Datum zahájení: 1. 9. 2019

Datum ukončení: 31. 8. 2021

Doba trvání: 24 měsíců

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Jedná se o extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ.

Cíl a výsledek vybraných aktivit:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. Jsou zvoleny 4 šablony této aktivity.

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Jsou zvoleny 4 šablony této aktivity.

 

Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk). Jsou zvoleny 4 šablony této aktivity.

 

Klub zábavné logiky a deskových her

Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky ZŠ. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Je třeba respektovat individuální potřeby a požadavky žáků, jako je např, rozdílná úroveň dovedností, jejich věk (aktivita je určena pro žáky více ročníků) a různé zájmy. Vedení klubu žáka připravuje a nabízí takové aktivity a činnosti, které mu umožní naučit se něco nového, a tak povedou k jeho rozvoji. Je třeba naplánovat aktivity tak, aby byly pro žáka přínosné, motivující a pestré.

 

Rozvojové aktivity Speciální školy II.doc (77312)

 

Ukončené projekty

Rozvojové aktivity Speciální školy.doc (74752)