Rozvojové aktivity SZŠ

Název projektu: Rozvojové aktivity Speciální základní školy Heřmanův Městec III.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021293

 

Datum zahájení: 1. 9. 2021

Datum ukončení: 31. 8. 2023

 

Popis a výsledky aktivit

Klub pro žáky ZŠ

  • Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoj klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

  • Cílem aktivity Doučování žáků ZŠ je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den ve výuce

  • Aktivita povede k rozvoji kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Cíle

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Rozvojové aktivity Speciální školy III.pdf (148,8 kB)

 

Ukončené projekty:

Rozvojové aktivity Speciální školy II.doc (77312)

Rozvojové aktivity Speciální školy.doc (74752)