ŠVP 2

1- Název ŠVP 2.shs (36,5 kB)
2- Obsah ŠVP 2.doc (43,5 kB)
3-Identifikační údaje ŠVP,str.4,5.doc (51 kB)
4-Charakteristika školy,str.6-8.doc (40,5 kB)
5-Charakteristika ŠVP(str.9,10.doc (35 kB)
6-Výchovné a vzdělávací strategie,str.11-14.doc (49 kB)
7-Vzdělávání žáků se speci.vzděl.potřebami-str. 15.doc (30 kB)
8-Začlenění průřezových témat-str 16 -25.doc (156 kB)
10-Tabulace učebního plánu,str.27, 28.doc (78,5 kB)
11-Poznámky k UP - str. 29-33.doc (55 kB)
12-Učební osnovy,str.34.doc (25,5 kB)

13-Charakt. předmětu ČJ 1. stupeň,str.35,36.doc (40 kB)
14-Charakt. předmětu ČJ - 2. stupeň,str.37,38.doc (38 kB)
15-Český jazyk-osnovy,str. 39-48.doc (96,5 kB)
16-Charakteristika předmětu Angl. jazyk,str.49, 50.doc (35,5 kB)
17-Anglický jazyk- osnovy -str. 51-58.doc (69 kB)
18-Charakteristika předmětu Německý jazyk, str.59,60.doc (35,5 kB)
19-Německý jazyk-osnovy,str.61-64.doc (50,5 kB)
20-Charakteristika předmětu M na 1. stupni,str.65-67.doc (38 kB)
21-Charakteristika předmětu M na 2. stupni,str.68-70.doc (41 kB)
22-Matematika- osnovy, str. 71-87.doc (129,5 kB)
23-Charakteristika předmětu ICT na 1. stupni, str. 88,89.doc (38 kB)
24-Charakteristika předmětu ITC na 2. stupni,str.90,91.doc (34,5 kB)
25-ICT - osnovy,str. 92-97.doc (63,5 kB)
26-Charakteristika předmětu Prv,str.98-99.doc (34 kB)
27-Prvouka-osnovy,1. - 3. roč., str.100-105.doc (58 kB)

28-Charakteristika předmětu Vl, str.106,107.doc (33,5 kB)
29-Vlastivěda - osnovy, str.108,109.doc (38,5 kB)
30-Charakteristika předmětu Př.,str.110,111.doc (34,5 kB)
31-Osnovy Př. str.112 -115.doc (41,5 kB)
32-Charakteristika předmětu D,str.116 -119.doc (43 kB)
33-Dějepis-osnovy, str. 120 - 123.doc (52 kB)
34-Charakteristika předmětu Výchova k občanství,str.124-126.doc (45 kB)
35-Výchova k občanství-osnovy,str.127-131.doc (54 kB)
36-Charakteristika předmětu F, str. 132-134.doc (35 kB)
37-Fyzika-osnovy, str.135 - 139.doc (51,5 kB)
38-Charakteristika předmětu Chemie, str.140.doc (30 kB)
39-Chemie. vých. a vděl.strategie,str.141.doc (28 kB)
40-Chemie - osnovy,str.142,143.doc (34,5 kB)
41-Charakteristika předmětu Přírodopis,str.144-146.doc (43 kB)
42-Přírodopis-osnovy, str.147-154.doc (71,5 kB)
43-Charakteristika předmětu Z,str. 155- 158.doc (43 kB)
44-Zeměpis-osnovy,str. 159- 165.doc (62 kB)
45-Hudební výchova na 1. stupni- charakt.,str.166 -168.doc (46,5 kB)
46-Hudební výchova na 2. stupni - charakt.,str.169-171.doc (44,5 kB)
47-Hudební výchova-osnovy,str.172-192.doc (162,5 kB)
48-Charakteristika předmětu Vv na 1. stupni,str.193,194.doc (33,5 kB)
49-Charakteristika předmětu Vv na 2. stupni,str.195,196.doc (33,5 kB)
50-Výtvarná výchova-osnovy,str.197-205.doc (89,5 kB)
51-Charakteristika předmětu Vých. ke zdraví,str.206-208.doc (45,5 kB)
52-Výchova ke zdraví- osnovy,str.209-214.doc (55 kB)
53-Charakteristika předmětu Tv na 1. stupni,str.215-217.doc (37,5 kB)
54-Charakteristika předmětu TV na 2. stupni,str.218-220.doc (38,5 kB)
55-Tělesná výchova-osnovy,str.221-235.doc (112 kB)
56-Charakteristika předmětu Pv 1. stupeň,str.236-238.doc (38 kB)
57-Charakteristika předmětu Pv na 2. stupni,str.239-242.doc (45,5 kB)
58-Pracovní vyučování-osnovy, str.243-259.doc (116 kB)
59-Hodnocení žáků,str.260-274.doc (116 kB)
60-AUTOEVALUACE ŠKOLY,str.275-279.doc (65,5 kB)
61-Výchovně vzdělávací program školní družiny, str.280- 289.doc (77 kB)