ŠVP-RVP ZV 2017

1. Identifikační údaje.docx (460925)
2. Charakteristika školy.docx (22492)
3. Charakteristika ŠVP.docx (20656)
4. Výchovné a vzdělávací strategie.docx (39187)
5. Vzdělávání žáků se speci.vzděl.potřebami-str. 15.docx (22314)
6. Začlenění průřezových témat.doc (119808)
7. Tabulace učebního plánu.doc (73216)
8. Poznámky k UP.doc (54272)
9. Učební osnovy.doc (24576)
10. Charakt. předmětu ČJ 1. stupeň.doc (40448)
11. Charakt. předmětu ČJ - 2. stupeň.doc (39936)
12. Český jazyk - osnovy.docx (102781)
13. Český jazyk-osnovy p.doc (97792)
14.Charakteristika předmětu Angl. jazyk.doc (34816)
15. Anglický jazyk- osnovy.doc (157696)
16. Anglický jazyk- osnovy p.doc (81408)
17. Další cizí jazyk, charakteristika předmětu NJ na 2. stupni.docx (15360)
18. Německý jazyk osnovy.doc (54784)
19-Německý jazyk osnovy p.doc (48640)
20. Charakteristika předmětu M- 1. stupeň.doc (38400)
21. Charakteristika předmětu M- 2. stupeň.doc (39424)
22. Matematika- osnovy.doc (225280)
23. Matematika- osnovy p.doc (117248)
24. Charakteristika předmětu ICT na 1. stupni.doc (36352)
25. Charakteristika předmětu ITC na 2. stupni.doc (34816)
26. ICT - osnovy.docx (23717)
27. ICT - osnovy p.doc (55296)
28. Charakteristika předmětu Prv.doc (32768)
29. Prvouka-osnovy,1. stupeň.doc (124416)
30. Prvouka-osnovy,1. stupeň p.doc (55296)
31.-Charakteristika předmětu Vl.doc (32256)
32. Vlastivěda - osnovy.doc (71680)
33. Vlastivěda - osnovy p.doc (44032)
34. Charakteristika předmětu Př.doc (32256)
35. Přírodověda osnovy.doc (80384)
36. Přírodověda osnovy p.doc (43008)
37. Charakteristika předmětu D.doc (44032)
38. Dějepis-osnovy.doc (94208)
39. Dějepis-osnovy p.doc (57344)
40. Charakteristika předmětu VO.doc (43008)
41. Výchova k občanství osnovy.doc (143872)
42. Výchova k občanství osnovy p.doc (62464)
43. Charakteristika předmětu Fyzika.doc (35328)
44. Fyzika osnovy.doc (90624)
45. Fyzika osnovy p.doc (57344)
46. Charakteristika předmětu Chemie.doc (33280)
47. Chemie osnovy.doc (93696)
48. Chemie osnovy p.doc (48128)
49. Charakteristika předmětu Přírodopis.doc (40960)
50. Přírodopis osnovy.docx (32983)
51. Přírodopis osnovy p.docx (22249)
52. Charakteristika předmětu Zeměpis.doc (39424)
53. Zeměpis osnovy.doc (80896)
54. Zeměpis osnovy p.doc (62464)
55. Charakteristika předmětu Hv, 1. stupeň.doc (43520)
56. Charakteristika předmětu Hv, 2. stupeň.doc (41984)
57. Hudební výchova osnovy.doc (151552)
58. Hudební výchova osnovy p.doc (134144)
59. Charakteristika předmětu Vv na 1. stupni.doc (31232)
60. Charakteristika předmětu Vv na 2. stupni.doc (32256)
61. Výtvarná výchova - osnovy.doc (224768)
62. Výtvarná výchova - osnovy p.doc (84992)
63. Charakteristika předmětu Vých. ke zdraví.doc (41984)
64. Výchova ke zdraví- osnovy.doc (72192)
65. Výchova ke zdraví- osnovy p.doc (55296)
66. Charakteristika předmětu Tv na 1. stupni.doc (36864)
67. Charakteristika předmětu TV na 2. stupni.doc (35328)
68. Tělesná výchova-osnovy.doc (196096)
69. Tělesná výchova-osnovy P.doc (112640)
70. Charakteristika předmětu Pv na 1. stupni.doc (38400)
71. Charakteristika předmětu Pv na 2. stupni.doc (44032)
72. Pracovní vyučování-osnovy.doc (212992)
73. Pracovní vyučování-osnovy P.doc (119296)
74. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků.doc (110592)
75. Obsah ŠVP 2016.doc (39936)