DUMy

Naše škola byla zapojena do projektu EU Peníze školám

                   

Název projektu: Společná cesta
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2540

Realizátor projektu: Základní škola praktická a základní škola speciální Heřmanův Městec

                       zahájení projektu: 12.4.2011

           ukončení projektu: 30.10.2013

                       

Vypracované DUMy (Digitální učební materiály)

Odkaz ke stažení:

http://www.zspmestec.cz/dumy/

 

ZHODNOCENÍ PROJEKTU EU -  PENÍZE ŠKOLÁM

 

Hlavní cíl projektu:

Zvyšování kvality ve vzdělávání. Hlavním cílem projektu byla modernizace vyučovacích metod vybraných předmětů prostřednictvím tvorby nových vzdělávacích materiálů pro zvyšování teoretických vědomostí a znalostí i praktických dovedností.

V projektu byly realizovány tyto aktivity:

Učitelé vytvořili pro žáky 120 inovovaných digitálních učebních materiálů, které mají napomoci vzdělávat žáky v souladu s moderními trendy a za přispění moderních IC technologií. Digitální učební materiály nabízí žákům spoustu úkolů a aktivit v oblastech Český jazyk, Matematika, Přírodověda, Anglický jazyk a Výchova ke zdraví.

Přínos projektu:

Výuka je tak obohacena o plnění úkolů s využitím  počítačových programů PowerPoint, Word, Excel. Díky finanční dotaci mohla škola nově vybavit PC učebnu a zakoupit audiovizuální techniku, která je využívána ve výuce.

Věříme, že práce s digitálními učebními materiály bude pro žáky i pedagogy zajímavým zpestřením výuky.