Český jazyk

autoři: Mgr.Dvořáková Eva, Mgr. Pilná Nina

ICT 2_ 2 9 Slabiky te, tě.ppt (929792)
ICT 2_ 2 12 stavba věty, souhlásky, samohlásky.pptx (1042199)
ICT 2_2 1 Logopedická cvičení pro děti s vadnou výslovností hlásek.pptx (951432)
ICT 2_2 2 Slabiky de, dě.ppt (847360)
ICT 2_2 3 Sloh - pohádky.pptx (524512)
ICT 2_2 4 Znáš své osobní údaje.pptx (487019)
ICT 2_2 5 Slabiky ne, ně.ppt (711168)
ICT 2_2 6 Sloh - pohádky.pptx (233687)
ICT 2_2 7 Doplňte i, y.pptx (130950)
ICT 2_2 8 Hádej, co je to.pptx (565538)
ICT 2_2 10 Hádej název pohádky.pptx (262800)
ICT 2_2 11 Prezentace života a díla Josefa Lady.pptx (1837546)
ICT 2_2 13 Sloh - pohádky.pptx (480727)
ICT 2_2 14 Slabiky di, dy.ppt (642560)
ICT 2_2 15 Párové souhlásky –v- a –f-.pptx (237295)
ICT 2_2 16 Zvuky.pptx (435570)
ICT 2_2 17 Druhy vět.pptm (116744)
ICT 2_2 18 Sloh - pohádky.pptx (604218)
ICT 2_2 19 Mikoláš Aleš.pptx (3958968)
ICT 2_2 20 Písemná práce B nebo P.pptx (166554)

ICT2_221Podstatná jména r.mužský.docx (116359)
ICT2_222Podstatná jména rodu STŘEDNÍHO.docx (112325)
ICT2_223Podstatná jména rodu ženského.docx (116323)
ICT2_224Podstatná jména-pády.docx (106699)
ICT2_225slova ve větě.docx (184885)
ICT2_226Slovesa časování.docx (109452)
ICT2_227Slovesa doplň do vět.docx (108999)
ICT2_228abeceda.xlsx (106421)
ICT2_229doplň podstatná jména.pptx (157103)
ICT2_230Podstatná jména r.mužský procv..xlsx (107117)
ICT2_231Podstatná jména rodu středního procv..xlsx (107336)
ICT2_232Podstatná jména rodu ženského.xlsx (107459)
ICT2_233podstatná jména.pptx (184151)
ICT2_234Pověsti.pptx (809856)
ICT2_235Roční doby.pptx (1661977)
ICT2_236shoda podmětu.pptx (392802)
ICT2_237Slova nadřazená, podřazená.pptx (173058)
ICT2_238Slovesa osoba číslo čas.xlsx (106164)
ICT2_239slovesa podle obrázku.docx (190534)
ICT2_240slovesa.pptx (278325)