Aktivity naší školy ve školním roce 2016-2017

21.06.2017 11:10

V letošním školním roce se naše škola prezentovala několika veřejnými akcemi.

Tradiční akcí naší školy byla účast na každoročním „Rozsvěcení vánočního stromu“.

Naše práce a výrobky z keramiky, papíru a textilu jsme umístili v prostorách Staré radnice“. Na výstavě měly velký úspěch naše tradiční perníčky, adventní věnce a andělé.

Dlouholetá spolupráce se svazem zahrádkářů znamenala pro naši školu další ročník výtvarné soutěže pod názvem „Zelenina plná vitamínů“. V regionální soutěži jsme obsadili všech prvních deset míst v naší kategorii a v celostátní soutěži jsme se umístili na sedmém, šestém a třetím místě. Blahopřát vítězům přišli členové místního svazu zahrádkářů a odměnili je věcnými i sladkými odměnami.

Ve školním roce 2015/16 jsme uspořádali charitativní akci ve prospěch heřmanoměsteckého útulku pro psy. Výtěžek z této akce byl slavnostně předán v září tohoto roku.

V lednu jsme nastudovali a zahráli dětské představení „O cvrčkovi“. Byli pozváni představitelé města, rodiče a veřejnost.

O akcích a aktivitách naší školy jsme informovali veřejnost v tisku článkem „Ohlédnutí za prvním pololetím“.

V dubnu jsme se prezentovali velikonoční výstavou. Která se uskutečnila v prostorách školy. Obdivu se těšily kraslice, perníčky a pomlázky.

Také ve sportu nezůstáváme pozadu. V tradiční dopravní soutěži Besip naši žáci obsadili první místo v okresní i krajské soutěži. O tomto našem úspěchu se zájemci mohli dočíst na webových stránkách školy.

O našich aktivitách a úspěších informujeme pravidelně veřejnost, rodiče a zájemce prostřednictvím médií a webových stránek naší školy, kde se mohou dočíst o uskutečněných a chystaných akcích školy.

Mgr. Eva Kaválková