Čtenářský klub

19.02.2018 09:51

    V tomto školním roce jsme zahájili v rámci „Rozvojových aktivit naší školy“ pod záštitou EU Čtenářský klub. Žáci se v odpoledních hodinách seznamovali s knihami žákovské knihovny na škole. Postupně poznávali různé literární žánry, jako jsou pohádky, bajky, balady, anekdoty, komiksy aj. Seznamovali se s autory a ilustrátory dětských knížek. Zjistili, jak nádherný a bohatý je pohádkový svět, plný dobrých bytostí a pohádkových postav. Při začtení do knížky přestávali vnímat reálný svět. Velice je bavilo přepisování příběhů do různých literárních žánrů. Žáci si vedli čtenářské deníky, sami si vedli přehledy o tom, co doma i ve škole přečetli. Snažili jsme se o spolupráci se zákonnými zástupci, kteří se účastnili vstupního dotazníku o způsobu společného čtení a čtenářské úrovni v rodině. Na závěr jsme navštívili městskou knihovnu, ve které byli někteří žáci poprvé.

    Všichni žáci chtěli pokračovat v této aktivitě i v dalším pololetí. Účast ve čtenářském klubu jim nejen pomohlo v logopedické nápravě hlásek, ale i ve schopnosti porozumět psanému textu, v umění vybrat to podstatné a v úrovni vyjadřování. Všechno dobře využijí v jejich dalším praktickém životě.

Mgr. Eva Dvořáková

Info projekt šablony web .doc