Den dětí netradičně

07.06.2021 21:33

První červnový den proběhla oslava Dne dětí netradičně v přírodě na Pardubicku v regionu Kunětické hory. Pěší turistiku jsme zahájili na zábavně naučné stezce Lesní svět u obce Srch. Stezka má 10 zastavení a díky interaktivním prvkům jako třeba Myslivecká mluva, Biotop světlý les, nebo Potravní řetězec se žáci dozvěděli hodně o místní přírodě. Na doskočišti se poměřili s veverkou, jelenem, žábou, vrabcem i blechou. V ptačí části stezky s aplikací Lesního světa si poslechli hlasy ptáčků a zvířat. Z tabule Rozklad odpadků si žáci odnesli poznání o tom, proč nenechávat v lese nepořádek. Trochu dobrodružství jsme všichni zažili při stavbě mostku mezi tůněmi v mokřadní části lesa. Naopak voňavý les, chvílemi borový a chvílemi mokřadní, dokázal dodat klid do duše každého výletníka.  Les sousedí s rybníkem Baroch, tam již čekal ornitolog pan Česák; právě kroužkoval sýkorky, rákosníky a další vzácné druhy ptáků, kteří v přírodní rezervaci hnízdí. Nadšeně vypravoval o vypouštění anglických poníků v rezervaci na celoroční pastvu. Na závěr výletu jsme vyšplhali na hrad Kunětická Hora, lidově Kuňka. Je znám jako Rumburakův hrad ze seriálu Arabela, ale nejvýznamnějším majitelem tohoto majestátního dvouvěžního hradu byl rod Pernštejnů. V současné době se na rondelu hraje divadlo; v Paláci, ve sklepení, kapli sv. Kateřiny a muzeu architekta Jurkoviče se provází a na hradbách se prohánějí kozy. Jako tečku za výletem jsme si dopřáli opočenskou zmrzlinu. Počasí nám velmi přálo! Super oslava!