Den stromů 2021

30.10.2021 13:22

Stejně jako vloni, i letos jsme se rozhodli na naší škole vzdát hold stromům a uctít je jejich dnem. Po krátkém úvodu ve třídách jsme na zahradě hrabali listí a vytvořili z něho hromadu, do které se mohou broučci uložit k zimnímu spánku. Pak jsme v Bažantnici tvořili frotáž kůry stromů a hráli kimovku z přírodnin. Nakonec každá ze tříd sestavila lesní strašidlo či bytost z přírodního materiálu. Tu si žáci pojmenovali a charakterizovali její vlastnosti. Počasí nám přálo, slunce svítilo a žáky aktivity bavily. Těšíme se, že tento svátek, podobně jako v dalších více než 40 zemích světa, za rok znovu oslavíme.