Den stromů

10.11.2020 15:22

Letošní „Den stromů“ jsme se rozhodli oslavit projektovým dnem. Ten jsme strávili v parku Bažantnice, kde jsme udělali frotáž kůry různých stromů, povídali o stromech a sbírali přírodniny. Z nich jsme na cestách Bažantnice vyrobili lesní strašidla. Ve škole jsme po skupinkách vytvořili náš školní strom a  frotážemi vyzdobili chodby naší školy. Na zahřátí jsme popíjeli lahodný čaj ze sušených bylinek a květů lípy či bezu. Závěrem jsme si na zahradě opekli na venkovním přírodním ohništi jablka. Dětem i pedagogům se oslava mezi stromy velice líbila a určitě ji zopakujeme i příští školní rok.

http://zsphermanuvmestec.webnode.cz/fotogalerie/den-stromu