Desatero pro primární prevenci

30.11.2021 09:42

V měsících říjen a listopad na naší škole probíhal program „Desatero pro primární prevenci“, smyslem projektu bylo předcházení rizikovému chování ve školách i v běžném životě žáků. Tento edukativní program byl rozčleněn do deseti videoukázek reálných situací. Jednotlivé díly reflektovaly problematiku šikany a extrémních projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislostí na alkoholu, závislostí na tabáku, látkové závislosti, nelátkové závislosti, poruchy příjmu potravy, syndromu týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování. Na závěr projektu proběhla ve skupinách žáků reflexe formou brainstormingu a hodně se diskutovalo o příčinách rizikového chování mladých. Projekt „Desatero pro primární prevenci“ žáci i vyučující hodnotili kladně. Věříme, že získané informace mladí využijí v životě a budou se co nejvíce vyhýbat rizikovému chování.

Hana Dubcová, Romana Matušinská a David Grigier