Dopravní soutěž mladých cyklistů

07.06.2016 09:44

Dne 19. 5. 2016 proběhlo v Chrudimi okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěže se zúčastnili žáci základních a speciálních škol daného okresu. Naše škola soutěžila v kategorii speciálních škol, ve které jsme obsadili první a třetí místo! První místo naši žáci vybojovali i v roce 2014 a 2015. Na prvním místě se umístilo družstvo ve složení:  P. Skokan, N. Bohuslavická, A. Straková a E. Holá. Třetí místo obsadilo družstvo ve složení: F. Ryšavý, D. Roušarová, A. Bartoníčková a M. Holý. Soutěž proběhla za pěkného počasí, bez protestů a úrazů. Všem zúčastněným patří veliké poděkování za nasazení při soutěži.

Výborný výsledek z okresního kola nás „katapultoval“ na soutěž krajskou, která se konala 2.6.2016 na dopravním hřišti v Pardubicích. Zde mohlo startovat pouze vítězné družstvo z kola okresního. Sestava našeho vítězného družstva zůstala stejná jako v okresním kole.  Žáci se na soutěž připravovali ve škole i doma, trénovala se jízda zručnosti a hlavně jsme se zaměřili na testy z pravidel na pozemních komunikacích. Žákům je nutné poděkovat za předvedené výkony, protože družstvo naší školy se umístilo v silné konkurenci na prvním místě! Až za námi skončili družstva z Pardubic, Ústí nad Orlicí a Moravské Třebové. Z krajského kola si tak žáci odváží nejen zkušenosti, ale i zážitky a hodnotné ceny. Je nutné také zmínit, že ocenění pro nejlepšího závodníka si převzal Pavel Skokan! Už teď se těšíme na příští rok.

Mgr. Lukáš Nechvíl