Exkurze do OU Chroustovice a SOU Čáslav v rámci výchovy k volbě povolání

28.11.2019 18:53

Ve dnech 12 a 22. listopadu 2019 se uskutečnily exkurze žáků 7. až 9. ročníku do OU Chroustovice a SOU Čáslav v rámci výchovy k volbě povolání.

Program exkurze do OU Chroustovice byl navržen v návaznosti na projekt minulých ročníků k podpoře přírodovědného a technického vzdělávání v Pk. V praktických dílnách jednotlivých učebních oborů (truhlář, tesař, zedník, opravář, zámečník, autoopravář, zahradník, aranžérka květin, kuchař, pekař, cukrář, vizážistka, pečovatelka, chovatel zvířat, módní dekoratérka) pod vedením lektorů žáci měli možnost vyrobit praktické předměty nebo pomáhat při opravě, ošetřování, pěstování,… V dílně dekoratérky si ušili sáček na sušenou levanduli pro závěs do skříně, u aranžérek vyráběli ozdobu pro vánoční stromek z přírodního materiálu. V technických dílnách zámečníků pilovali kov, stříhali plech nebo vrtali otvory pro šrouby. U zedníků skládali zídku a dlažbu podle předlohy, u kuchařů vařili, zdobili perníčky. Truhláři je naučili zpracovat materiál ze dřeva, chovatelé zacvičili v péči o domácí zvířata. Před zahájením práce všichni byli seznámeni s bezpečností při užívání nástrojů a nářadí. V přiložené fotodokumentaci jsou žáci zachyceni při pracovních činnostech.  Zástupci žáků se zapojili do vědomostní soutěže, v níž prokázali dobré znalosti z daných oborů. Na závěr ředitel školy prezentoval jednotlivé učební obory a výhody, které učiliště nabízí svých učňům v rámci rozšíření kvalifikace.

SOU Čáslav připravuje žáky v potravinářských, zemědělských a technických oborech. Žáky naší školy provedli odborní učitelé učiliště dílnami a kuchyňkami a seznámili je s uplatněním absolventů na trhu práce. Exkurze byla zpříjemněna předvánoční prodejní výstavou výrobků učňů.

Rodiče žáků měli možnost účastnit se obou exkurzí, další alternativou jsou návštěvy učilišť ve dnech otevřených dveří v učilištích – OU Chroustovice – 17.1.2020 a SOU Čáslav – 8.1.2020. Termíny dnů otevřených dveří na dalších odborných učilištích podle zájmu rodičů a žáků sdělí výchovný poradce Mgr. Hana Dubcová.