Exkurze do OU Chroustovice v rámci výchovy k volbě povolání

01.12.2021 09:55

Dne 30. listopadu 2021 se uskutečnila exkurze žáků 8. a 9. ročníku do OU Chroustovice. Učitelé odborného výcviku představili jednotlivé učební obory, a to obor truhlář, tesař, zedník, zámečník, autoopravář, zahradník, aranžér květin, ošetřovatel, kuchař, pekař, cukrář, chovatel zvířat a módní dekoratér. V praktických dílnách si žáci vyrobili drobné předměty nebo pomáhali při pracovních činnostech. V pracovně dekoratérů si naplnili sáček na sušenou levanduli pro závěs do skříně, u aranžérek vyráběli dekoraci na vánoční stůl. V technických dílnách zámečníků pilovali kov, stříhali plech nebo vrtali otvory pro šrouby. V kuchyni měli příležitost zdobit perníky a plnit chuťovky. Truhláři je naučili zpracovat materiál ze dřeva a chovatelé předváděli péči o domácí zvířata. Před zahájením práce všichni byli seznámeni s bezpečností při užívání nástrojů a nářadí. Zástupci žáků se zapojili do vědomostní soutěže, v níž prokázali dobré znalosti z daných oborů. Na závěr ředitel školy prezentoval výhody, které učiliště nabízí svých učňům v rámci rozšíření kvalifikace, možnosti získání řidičského oprávnění a svářečských zkoušek.

Rodiče s dětmi mohou navštívit další odborná učiliště ve dnech otevřených dveří v prosinci 2021 až únoru 2022. Termíny těchto dnů na vyžádání sdělí výchovný poradce Mgr. Hana Dubcová.