EXPERIMENTÁLNÍ VÝUKA STAVBY A ŘÍZENÍ ROBOTŮ

29.04.2015 12:25

Ve 2. pololetí školního roku 2014/2015 byla na naší škole zahájena experimentální výuka stavby a řízení robotů.Cílem je prozkoumat možnosti využití robotických stavebnic při edukaci žáků praktické školy. Zjistit vliv jejich využítí na zvýšení motivace žáků pro výuku, posílení vztahu žáků k technickým oborům a zlepšení jejich jemné motoriky. Žáci budou při této výuce systematicky vedeni ke spolupráci a vzájemné pomoci, pečlivosti a důslednosti při plnění zadaných úkolů. Bude tedy ověřován pozitivní dopad tohoto způsobu výuky pro zlepšení vzájemných vztahů mezi žáky, posílení autority učitele a zlepšení vztahů mezi učiteli a žáky. Očekává se, že robotické stavebnice také rozšíří obzor žáků v oblasti techniky a technických řešení v praxi což by žákům mělo pomoci při volbě budoucího povolání.
Experiment probíhá v I. třídě, se žáky 2., 3. a 4. ročníku praktické školy pod metodickým vedením doc. Ing. Jiřího Hrbáčka, Ph.D. zástupce vedoucího Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy university v Brně, se speciálním pedagogem a třídní učitelkou Mgr. Evou Dvořákovou, Mgr. Václavou Hanzlíkovou a asistentkou Kateřinou Lebduškovou.
Experimentální edukace je podrobně dokumentována. Její první část bude ukončena v květnu 2015 a následně vyhodnocena.

                                                                       Mgr. Eva Dvořáková