Informace k provozu školy od 1. září

30.08.2021 21:48

Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 1. září 2021 se opět sejdeme po prázdninách. Přestože nás čekají mimořádná opatření, věříme, že se nadcházející školní rok přiblíží běžnému provozu škol, jak jsme na něj byli zvyklí.

První den školního roku se budou žáci testovat rychlými antigenními testy, a to 1., 6. a 9. září pod vedením pověřené osoby při vstupu do školy. V případě pozitivního výsledku antigenního testu bude kontaktován zákonný zástupce žáka a žák se podrobí PCR testu na základě žádanky lékaře.

Testování nepodstupují:

 • žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
 • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
 • případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu ve vestibulu školy.

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví povinnost pro žáky v základní škole podrobit se preventivnímu testování. Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní škole a školní družině pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:

 • povinnost nosit ochranu dýchacích cest (zdravotnickou roušku) po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, 
 • tato povinnost se nevztahuje na výše uvedené výjimky,
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • nesmí zpívat,
 • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici nebo u stolu na určeném místě.

 

První školní týden proběhne následovně:

 • Středa 1. září 2021 - žáci mohou do školy přicházet v 7.00 hod. Děti nepotřebují aktovku ani přezůvky.
 • V 7.45 – slavnostní zahájení před hlavním vchodem do školy, v případě špatného počasí ve vestibulu školy. Po skončení slavnostního přivítání cca v 8.00 si třídní učitelé odvedou žáky do tříd.
 • Čtvrtek 2. září – středa 8. září 2021 – děti si již přinesou aktovku s penálem a přezůvky. Vyučování bude probíhat do 11.00 hodin.

Od čtvrtka 9. září 2021 začne pravidelné vyučování dle rozvrhu.

Obědy se budou každý den vydávat v pauze na oběd od 10.15 do 11.00 v jídelně ZŠ.

Družina bude v provozu od 2. 9. 2021

 

Těšíme se na Vás.