Informace pro rodiče žáků Speciální základní školy Heřmanův Městec

10.11.2019 16:53

Vážení rodiče,

v rámci poradenské činnosti při volbě budoucího povolání, která je určena rodičům a žákům SZŠ Heřmanův Městec, nabízíme návštěvu Dnů otevřených dveří na těchto odborných učilištích:

 

na Odborném učilišti v Chroustovicích, Zámek 1, dne 12. listopadu 2019 od 8:00 hod.Učiliště nabízí:

·      prezentaci jednotlivých učebních oborů v prostorách odborného učiliště v Chroustovicích na zámku

·      předvánoční prodejní výstavu výrobků 

Vybraní žáci budou minibusem dopraveni na učiliště v doprovodu výchovného poradce.

Rodiče žáků se mohou Dne otevřených dveří na OU v Chroustovicích zúčastnit – dopravu si zajistí sami.

 

na Středním odborném učilišti v Čáslavi, Žižkovo nám. 75, dne 22. listopadu od 9:00 hod. Učiliště nabízí:

·      prezentaci jednotlivých učebních oborů v prostorách učiliště

·      předvánoční prodejní výstavu výrobků

Vybraní žáci se do odborného učiliště dopraví linkovým autobusem v doprovodu třídního učitele a výchovného poradce.

Mgr. Hana Dubcová – výchovný poradce