Krizové opatření vlády

13.10.2020 22:02

Uzavření škol pro prezenční výuku žáků prvního a druhého stupně se nevztahuje na školy a třídy podle §16 odst.9 školského zákona.

V naší škole bude tedy i nadále probíhat běžná výuka.

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle §24 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), odlišnosti v organizaci školního roku takto:

Dny 26.října a 27.října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

26. - 30.10.2020 není v provozu ani školní družina.

Od 10.9.2020 platí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Tato povinnost se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky ve školách zřízených podle §16 odst.9 školského zákona (naše škola).

Prosíme o nošení roušek rodiče, zákonné zástupce a návštěvy vstupující do školy.