Listopad 2018 ve Školní družině

26.11.2018 11:29

V listopadu jsme převážně připravovali výrobky na vánoční výstavu. V kuchyňce jsme zpracovávali podzimní plody- sušení ovoce, přesnídávky, puding. Hráli jsme pohybové hry v přírodě.