Náš ČERTÍK vyhrál 1. místo!

22.06.2015 11:35

Výhru přijel předat ředitel OU Chroustovice p. Ing. Bc. Jaroslav Bálek

Na závěr projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání Pardubického kraje proběhla soutěž „O nejstrašnějšího či nejkrásnějšího čertíka“. Porotou se stali zástupci středních, základních a vysokých škol, kteří se sjeli do Pardubic na Závěrečnou konferenci k projektu. Projekt probíhal pod záštitou náměstkyně hejtmana Pk p. Ing. Jany Pernicové.  Před 2 roky naše škola vstoupila do projektu jako partnerská škola Odborného učiliště v Chroustovicích. Ve 4 výjezdních dnech 13 žáků 7. – 9. ročníku mělo možnost zúčastnit se praktických činností v 9 vybraných učebních oborech. Hlavním cílem bylo zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné učební obory a ukázat jim možnosti budoucího profesního uplatnění. Mladší žáci se mohli do projektu připojit účastí v závěrečné soutěži, a to nápaditým vyzdobením čertíka, jehož kostru vyrobili starší spolužáci v Chroustovicích. Výhru přijel předat ředitel učiliště, dort byl nejen krásný, ale moooooc dobrý. Všichni jsme si pochutnali. Děkujeme.

Mgr. Hana Dubcová – koordinátor projektu