Naše škola v novém

14.10.2013 15:47

V době prázdnin, kdy utichnou všechny školy, školní budovy odpočívají a střádají sílu na nový školní rok, byla naše škola plná pracovního ruchu. V červenci proběhla na budově školy výměna oken. Ve třídách je teď více světla a méně hluku zvenčí.

V srpnu dostala budova školy nový kabátek-fasádu. Původní barvy zůstaly zachovány. Vynikly římsy a ozdobné prvky a okna září z nové fasády.

V září, když už škola ožila dětskými hlasy a nastala pravidelná výuka, dokončovala stavební firma pokrývku a izolaci střechy nad přístavbou. 

I z této strany nám bude tepleji.

Při příchodu do školy uvítají děti, zaměstnance i návštěvníky nové moderní dvoukřídlové dveře.

Všechny úpravy na naší škole finančně zabezpečil Městský úřad Heřmanův Městec.