Návrat žáků do školy

07.04.2021 12:00

V pondělí 12. dubna 2021 budou moci žáci znovu usednout do školních lavic. MŠMT umožní jejich návrat za dodr žení následujících opatření:

Povinnost testování žáků 2x týdně antigenními testy. Dodržování hygienických nařízení - povinná ochrana dýchacích cest chirurgickou rouškou (výjimky dle zdravotního stavu dítěte), zvýšená hygienická opatření a dodržování homogenity skupin. Pro konkrétní informace se prosím obracejte na vedení školy. 

Na pomoc rodičům vydalo MŠMT informační letáky:
 
Těšíme se na Vás.