„Otevřené dveře“ v naší škole

14.04.2016 12:53

Na „Den otevřených dveří“ jsme se chystali už od ledna. Těšili jsme se, že ukážeme návštěvníkům naši malou, ale hezkou školu.

Nachystali jsme panely, které pomohly návštěvníkům získat  informace o dění ve škole a lépe se orientovat v prostorách budovy .

Prohlídka začínala v suterénu, kde je keramická dílna. Tam si zájemci mohli vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Využili toho hlavně ti nejmenší – děti z mateřských škol a družiny základní školy.

Všechny výrobky jsme jim pak vypálili v peci. Mohou je použít při výzdobě svých prostor.

Velký zájem vzbudil projekt „Vyrábíme řízené modely“. Všechny modely byly vystaveny v chlapecké pracovně a paní asistentka Lebdušková demonstrovala jejich použití. Návštěvníkům se nejvíce líbil kolesový parník, který plul v nafukovacím bazénku ovládán procesorovým pohonem. Zaujal i model inteligentního domu s venkovním i vnitřním osvětlením, pohyblivými dveřmi a vraty. I z komína se kouřilo! Podle vůně se dal poznat vánoční františek.

Ve školní kuchyňce bylo připraveno pohoštění pro malé i velké návštěvníky.

V přízemí a prvním patře si zájemci mohli prohlédnout učebny, kde byly připraveny zajímavé pomůcky, které využíváme pro výuku, s některými si se zaujetím hráli i dospělí.

Informační panely byly věnovány logopedické péči, předprofesní přípravě, výchovnému poradenství, projektům, školní družině a dalším zajímavostem ze života školy.

Nebývalý zájem vzbudily kroniky, které byly vystaveny v podkrovní třídě. Někteří návštěvníci u nich vydrželi sedět i hodiny. Ve fotografické dokumentaci mohli nahlédnout do dob minulých.

Je nám velkým potěšením, že jsme mohli mezi návštěvníky přivítat představitele našeho města, zástupce škol, spolků, organizací a mnoho dalších milých hostů.

 

Žáci a učitelé ZŠP a ZŠS v Heřmanově Městci