Otevření školy pro žáky 1. stupně

26.05.2020 19:17
Vážení rodiče, milí žáci,
na základě rozhodnutí MŠMT ČR se školy, zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování  OTEVÍRAJÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ a to 
                                     od 1. června 2020.
 
Žákům 2. stupně budou poskytovány konzultace od 8. června 2020.
 
Účast na vzdělávání je dobrovolná a nadále bude souběžně realizováno vzdělávání na dálku.
 
Sledujte ČT 2 – Učí Telka  www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka
 
Odkazy na vyučovací stránky: