Podmínky pro přijetí žáka (pro přestup žáka z jiné školy)

18.09.2019 16:48

Žáci s lehkým mentálním postižením nebo středním mentálním postižením, se souběžným postižením více vad a s autismem.

 

Zákonný zástupce vyplní žádost a předá doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP).