Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

16.01.2018 08:17

V letošním školním roce se naše škola zúčastnila projektu "Rozvojové aktivity Speciální základní školy Heřmanův Městec". S ohledem na potřeby školy jsme vybrali tři šablony. Jedna z nich je "Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem". Cílem aktivit bylo pomoci jednotlivcům s přípravou na vyučování, doplnit učivo, zlepšit vzájemnou komunikaci, zvýšit slovní zásobu a celkově vylepšit prospěch. S žáky jsme pracovali individuálně, jejich pracovním tempem a pomoc dostali v těch předmětech, kde byli ohroženi školním neúspěchem nejvíce. Po prvním pololetí je vidět, že žákům tato péče velmi prospěla.

Vyjádření rodičů:

" Lucinka se zlepšila v psaní, doma pomáhá a zlepšila se v chování."

                                                                                            p.Kočová