Projektový den Čarodějnice - BELTAIN

13.05.2021 18:31

Pálení čarodějnic patří již dlouhá desetiletí k oblíbeným lidovým zvykům a obyčejům. Odjakživa je tato filipojakubská noc spojená s pálením ohňů a probíhá každoročně od 30. dubna až do rána 1. května. Podle některých pověr by v tento magický podvečer mělo docházet ke srocování čarodějnic, aby se poradily a naplánovaly, jak škodit lidem. Proto je nejlepší, spálit je v ohni.
My jsme ale letos ve škole navázali na ohnivou tradici Keltů, kteří území Čech a Moravy obývali již v době železné.

První vyučovací hodina probíhala ve třídách a stručně jsme si povyprávěli o Beltainu. Zjistili jsme, že lidé dříve vnímali tento svátek úplně jinak, než jsme dnes zvyklí. Stejné je snad jen to pálení ohňů. Na rozdíl od současné snahy „spálit zlo“, lidé v dřívějších dobách vnímali tento den jako přelom mezi temnotou a světlem, jako začátek vitální a plodné poloviny roku – byl to svátek plodnosti a lásky.

Na volném prostranství se zapalovaly dva ohně. Jeden mužský, černý a druhý oheň ženský, bílý. Lidé praktikovali velké množství různých rituálů pro podporu vlastního zdraví, štěstí, krásy a plodnosti polí. Snažili se věštit si budoucnost. Radovali se, tančili, zpívali a hodovali až do rána. My jsme si vyzkoušeli jen některé z dávných tradic.

Na imitaci březové kůry děti napsali přání, čeho chtějí dosáhnout, co pěkného chtějí získat. Na imitaci tmavé kůry jsme psali vše, čeho se chceme zbavit, co nás tíží a trápí. Poté jsme se vypravili na zahradu a naznačili dva ohně z devatero druhů dřeva. Do bílého ženského ohně všichni vhazovali přání na březové kůře, v černém mužském ohni jsme nechali „shořet“ vše nemilé. Za zvuku bubnů a bubínků se tančilo a oslavovalo jaro, přáli jsme polím bohatou úrodu a děkovali životu za vše dobré.

Magická síla okamžiku byla cítit v celém kolektivu.

Pro odlehčení vážnosti a podporu veselé nálady byly připraveny tři herní stanoviště, kde si děti procvičily různé dovednosti hravou a zábavnou formou.
Let s čarodějnicí Elvírou – úkolem bylo „sednout“ na koště a proběhnout vyznačenou trasu bezchybně až do cíle.
Čarodějnická kuchyně – drobné vyřazené nádobí zavěšené na šňůře mezi stromy si přímo říkalo o přesnou trefu tenisovým míčkem. A jak děti bavilo, když jim míčkem pěkně zarachotil v hrnci.
Skoky do bažiny – gymnastickými obručemi byl naznačen bezpečný přechod přes „bažinu“. Ale pozor, obyčejného člověka bažinná čarodějnice hned pozná a chytne. Kdo chce přejít bezpečně, musí skákat jako žába. V tom dětem pomohly pytle.
Za každý absolvovaný úkol náležela drobná cukrovinka jako odměna.
Celá akce vyvrcholila rokováním o nejlepším čarodějnickém kostýmu a předáním sladké ceny.
Počasí nám v tento projektový den opravdu přálo a všichni zúčastnění si ho užili sice trošku jinak, než je zvykem, ale o to více.

Fotografie z projektového dne -  BELTAIN.