Projektový den – Halloween / Dušičky

26.10.2015 09:11

Dne 27. 10. 2015 se žáci Základní školy praktické a základní školy speciální Heřmanův Městec zúčastní projektového dne, který je svým obsahem zaměřen na svátek Halloween a Dušičky. Žáci se hravou formou dozvědí o tradicích a zvycích spojených s těmito svátky. Dekoraci na projekt vytvoří sami žáci (vydlabávání dýní).

Projekt začne společným setkáním, kde se žáci dozvědí základní informace o výše zmíněných svátcích. Poté budou rozdělení do věkově smíšených skupin, ve kterých budou obcházet stanoviště a plnit různé úkoly. Na jednotlivých stanovištích budou žáci například řešit puzzle s halloweenskou tematikou, vařit dýňovou polévku, nechají se nalíčit ve stylu haloweenského koledování, vyluští křížovku nebo si vlastnoručně vyrobí svícen.

Po splnění těchto úkolů se žáci opět sejdou a hromadně zavzpomínají na ty, kteří již s námi nejsou. Každý žák věnuje zapálením svíčky tichou vzpomínku blízkému zesnulému člověku. Poté proběhne několik soutěží – jednak v recitaci strašidelné básně a poté také zábavná zkouška zručnosti.

Na závěr si všichni společně ochutnají vlastní výtvor – tedy dýňovou polévku a společně celý projektový den zhodnotíme.

Mgr. Václava Hanzlíková