Projektový den v Odborném učilišti Chroustovice

07.02.2017 18:15

Dne 12.1.2017 se 13 žáků naší školy zúčastnilo již několikátého projektového dne v OU Chroustovice.

Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání“ za podpory z EU – investice do rozvoje vzdělání je zaměřen na praktické seznámení s jednotlivými učebními obory. A jak takový den probíhá?

Přípravy – z celkem 16 učebních oborů si naši žáci vyberou ten, o který mají zájem. Seznam je poslán do OU Chroustovice.

V den D – v 7,35hod odjíždíme přistaveným minibusem do Chroustovic. Po příjezdu se žákům i pedagogickému dozoru dostane upřesnění průběhu dne. Děti jsou rozděleny na jednotlivá pracoviště podle zvolených oborů. Mistři odborného výcviku se jim pak celé dopoledne věnují, seznámí je s náplní oboru. Podstatná je však sama praktická činnost žáků.Ve 12,30hod se postupně všichni scházíme ve vestibulu učiliště. „Tak jaké to bylo? Ukaž, co jsi dělal?“ Padají zvědavé otázky. Cukrářka nese upečené makové hřebeny, zámečník háček na oděvy, aranžérka růžové srdíčko ze sušených květin… Kromě vlastních výrobků nesou žáci i desky s pracovním postupem, nákresy, návody.

Ve 13 hod se nám věnuje pan ředitel Ing. Jaroslav Bálek. V učebně sledujeme video s výkladem o učebních oborech. Jaká je jejich náplň, možnosti získání řidičského, svářečského průkazu apod. Jaké jsou finanční náklady na ubytování na internátu, stravování. Rozloučíme se, poděkujeme a opět minibusem se vracíme zpátky do školy.

Ještě několik dní se k tomuto dni a zážitkům s dětmi vracíme. Hlavně vycházející žáci. Mají před sebou důležité rozhodování – kam dál po škole.

Přejeme jim šťastnou volbu a mnoho úspěchů v dalším vzdělávání.

Mgr. Nina Pilná

Mgr. Eva Kaválková