Školní ples

04.05.2015 10:59

Dne 10.4.2015 se v Domě dětí a mládeže Ježkovka v Heřmanově Městci konal první školní ples pro naše žáky.

Žáci měli možnost naučit se některým společenským tancům, jako např. mazurce nebo valčíku, dále se seznámili se základními tanečními prvky country tance i salsy.

Během programu probíhaly i nejrůznější soutěže jako židličkovaná nebo limbo (podlézání tyče) a na konci proběhlo i slosování lístků do tomboly.

Všichni si akci náramně užili a moc jim to slušelo. Velké poděkování patří všem zúčastněným žákům a celému pedagogickému sboru.

                                                                                                                                                                                 Mgr. Václava Hanzlíková