Sportovní den

22.10.2021 20:18

Naši žáci moc rádi sportují, proto jsme se rozhodli zorganizovat sportovní den. V pondělí 20. 9. 2021 jsme se vydali do Bažantnice, kde žáci absolvovali celkem 4 disciplíny - běh na krátkou trať 100 m respektive 200 m, sprint na 60 m, hod daleký a skok z místa. Všichni žáci, nejen ti nejlepší, byli za své snažení oceněni diplomem a sladkou odměnou. Výsledky pak mohli porovnávat mezi sebou navzájem, se svými dřívějšími či pozdějšími výkony, ve výsledkové tabulce. Tuto akci určitě ještě zopakujeme.

David Grigier