Tělocvik nahradily procházky do přírody

27.01.2021 18:36

Protiepidemická opatření nám nařizují zaměnit hodiny tělocviku za procházky. V lednu konečně napadla souvislá sněhová pokrývka a děti jásaly nad množstvím napadaného sněhu. Hned jsme tedy vyrazili za zimním dobrodružstvím do zasněžené krajiny. Prošli jsme hlavní ulicí Heřmanova Městce a vydali se zasněženou Konopáčskou ulicí k Brodu Konopka. Cestou nás uchvátil rybník na Průhoně svojí částečně zamrzlou hladinou a jakýkoliv malý kopeček u cesty jsme museli s boby hned vyzkoušet. U Brodu jsme nadšeně vyběhli strmou stráň a bez obav jsme se rozjeli dolů. „Je to super," křičeli nadšeně malí i velcí jezdci, kteří si na jízdu po sněhu vzali boby, lopaty nebo třeba jen obyčejný pytel od granulí. Do dáli bylo slyšet plno smíchu a výskání. Ve sněhu jsme u cesty vytvořili anděla a společně jsme postavili sněhuláka. Zpátky do školy jsme se vydali přes pole, které leží mezi ulicemi Travní, Konopáčská a Podél Dráhy. Museli jsme si prošlapat cestu zasněženou planinou, která se třpytila jako stříbro. Všude bylo ticho a my jsme si připadali, jako bychom se ocitli na severním pólu. Na náměstí u kašny jsme ještě z radosti postavili druhého sněhuláka pro děti z nižšího ročníku, které se s námi procházky nezúčastnily. Radovánky na sněhu jsme si díky bohaté sněhové nadílce zopakovali v lednu ještě jednou.

Žáci 7., 8., 9.ročníku

Další fotografie z vycházek naleznete zde: www.zspmestec.cz/fotogalerie/leden-vychazky/