Výtvarná soutěž 2020 - Voda v zahradě

25.06.2020 21:22
    Každoročně se s radostí účastníme výtvarných soutěží s Českým zahrádkářským svazem. Soutěže jsou pořádány od roku 1993 a jsou tak celostátně nejstaršími soutěžemi. Mají velký ohlas ve všech typech škol.
    Letošní téma "Voda v zahradě" děti velmi upoutalo. Na zaslaných výtvorech se tentokrát měla objevovat voda na zahrádce v nejrůznějších podobách (jezírka, potůčky, fontány, zalévání, kapky na listech rostlin).
Dětmi namalované obrázky jsme předali ČZS v Heřmanově Městci, odkud putovaly na regionální výstavu do Hlinska. Zde komise provedla jejich vyhodnocení, často i za přítomnosti představitelů obce. 
    Letošní vyhodnocení v Hlinsku pro nás bylo obzvláště úspěšné. Bylo vybráno celkem 13 našich výtvarných prací, z nichž se nejlépe umístila díla těchto žáků:
                 Jílek Ladislav   4. místo
                 Hloušek Matěj  4. místo
                 Turecká Nikola 2. místo
                 Výborný Josef  1. místo
Následně byly přes územní sdružení ČZS rozeslány odměny a diplomy autorům vítězných prací, a ty nejlepší odeslány do celostátního kola, které se konalo v Praze.
Josef Výborný se v celostátní soutěži, k naší i jeho velké radosti, umístil na 1. místě a Ladislav Jílek s Matějem Hlouškem se podělili o krásné 10. místo.
 
    Dne 24.6.2020 byly výhercům předány věcné ceny a diplomy z obou kol soutěže ČZS v Heřmanově Městci.
Velké poděkování tak patří pracovníkům ČSZ a dětem za jejich aktivitu v soutěži. 
 
    Velice si vážíme spolupráce s  organizací Českého zahrádkářského svazu a jsme rádi, že nabízejí našim žákům nejen účast v soutěžích, ale i pravidelné setkávání a ukázky v místní moštárně na podzim.
Josef výborný - 1.místo
Ladislav Jílek - 4. a 10. místo
Matěj Hloušek - 4. a 10.místo