Zahájení školního roku 2020/2021

30.08.2020 00:40
 

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 7.35 hodin.

V odkazu www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari naleznete podrobná pravidla PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19, která zpracovalo MŠMT ve spolupráci s MZČR.

Slavnostní přivítání proběhne za účasti zástupce zřizovatele v 8.00 hodin.

Žádáme rodiče 3.– 10. ročníků, aby nevstupovali do budovy školy, případně konzultovali svoji přítomnost s třídní učitelkou.

A současně prosíme, aby si žáci do společných prostor vzali roušku.

Přezůvky tento den nejsou potřeba.

Slavnostní zahájení školního roku je naplánováno v čase od 7.35 do 8.20 hodin.

Veškeré další podrobnější informace o mimořádných opatřeních a prvním školním týdnu získají žáci od třídních učitelů v průběhu zahájení.

 

Budova školy bude otevřena v úterý 1. 9. 2020 od 7.15 hod, školní družina zahájí provoz ve středu 2. 9. 2020.