Září 2020 ve Školní družině

05.10.2020 14:25
Září ve ŠD jsme začali seznámením a úvodem do celoroční hry, která má svým tématem podpořit vzájemný respekt a toleranci vůči tomu, že jsme každý jiný a máme jiné potřeby, podpořit vzájemné vztahy tím lepším směrem. Děti si vyrobily skřítka/příšerku, pojmenovaly ji a spolu s ní plní různé úkoly a procvičují různé dovednosti.
Často jsme využívali pěkného letního počasí a pozorovali měnící se přírodu a život v ní. Dozvídali jsme se o některých živočišných druzích s pomocí populárních časopisů a našeho spolužáka Pepy, který se opravdu vyzná!
 
Dostatek času jsme věnovali vzájemnému seznamování a vyprávění u činností procvičujících jemnou motoriku.
Tmelícím prvkem kolektivu byly také deskové hry, které jsou v odpolední školní družině jednoznačným favoritem.