Novinky

Informace pro rodiče žáků Speciální základní školy Heřmanův Městec

10.11.2019 16:50

Vážení rodiče,

v rámci poradenské činnosti při volbě budoucího povolání, která je určena rodičům a žákům SZŠ Heřmanův Městec, nabízíme návštěvu Dnů otevřených dveří na těchto odborných učilištích:

 

na Odborném učilišti v Chroustovicích, Zámek 1, dne 12. listopadu 2019 od 8:00 hod.Učiliště nabízí:

·      prezentaci jednotlivých učebních oborů v prostorách odborného učiliště v Chroustovicích na zámku

·      předvánoční prodejní výstavu výrobků 

Vybraní žáci budou minibusem dopraveni na učiliště v doprovodu výchovného poradce.

Rodiče žáků se mohou Dne otevřených dveří na OU v Chroustovicích zúčastnit – dopravu si zajistí sami.

 

na Středním odborném učilišti v Čáslavi, Žižkovo nám. 75, dne 22. listopadu od 9:00 hod. Učiliště nabízí:

·      prezentaci jednotlivých učebních oborů v prostorách učiliště

·      předvánoční prodejní výstavu výrobků

Vybraní žáci se do odborného učiliště dopraví linkovým autobusem v doprovodu třídního učitele a výchovného poradce.

Mgr. Hana Dubcová – výchovný poradce

 

Přírodovědná podzimní vycházka

07.11.2019 10:27

Vlastivědné a přírodovědné učivo nám poskytlo skvělou příležitost si prohlédnout, prozkoumat a popsat naše životní prostředí pěkně z blízka.

V pátek 4.10.2019 jsme se teple oblékli a vyrazili pěšky s turistickou mapkou okolí od naší školy. Vybaveni svačinou, jelikož jsme potřebovali dostatek sil na plnění nelehkých úkolů.

Nalézt přírodniny, napodobovat zvuky okolí, udělat z listů kytku, dotknout se trávy, obejmout strom.  Nesbírali jsme jen vědomosti a dovednosti, popisovali jsme, jak působí podzimní příroda na naše smysly.

Užili jsme si skvělé výhledy do dalekého okolí. Východním směrem se nám naskytl krásný pohled na Kunětickou horu v pozadí s Orlickými horami a Krkonošemi.

Ověřili jsme si známou zkušenost, že to co dobře známe a líbí se nám to, tomu záměrně neubližujeme a v nejlepším případě to ochráníme.

Stávka v naší škole

07.11.2019 10:22

Přestože nemáme odbory, zůstali jsme solidární s ostatními učiteli a stávky jsme se zúčastnili. Sice se nevyučovalo, ale zaměstnanci školy nad žáky dodržovali dohled. Vyučování bylo zkráceno o dvě vyučovací hodiny. Držíme palce odborům a děkujeme.

Mgr. Eva Dvořáková

ředitelka školy

Výlet Běstvina

25.06.2019 15:10

V pátek 21.6.2019 jsme se vydali navštívit naší bývalou paní asistentku a vychovatelku, která od ledna začala pracovat v Mateřské škole Běstvina.

Na místo jsme se dostali autobusem z Heřmanova Městce s přestupem v Třemošnici.  Od zastávky u památného stromu "Zámecký strážce" v Běstvině jsme došli pěšky k budově MŠ.  Zde nás mile přivítali nejen paní učitelky, ale i malí indiáni. Ve školce totiž zrovna vrcholil projekt o indiánech.

Společně jsme všichni poseděli v kruhu u ohně a vytvořili totem. Děti si navzájem pomohly vybrat indiánské jméno a naučit se indiánské písničky .

Výlet jsme ukončili procházkou kolem rybníka na dětské hřiště, kde nás cestou pozdravilo stádo koz. Rozloučili jsme se u autobusové zastávky se slibem, že se příště uvidíme v Heřmanově Městci. Děkujeme za krásné dopoledne!

Sportujeme s nadšením

25.06.2019 14:33

Spolek Atletika bez bariér uspořádal letos již druhé Atletické dopoledne pro děti se specifickými potřebami. Zúčastnily se ho dvě školy z Pardubic a naše škola. Pořadatelé přivítali na Městském atletickém stadiónu žáky od 6 do 16 let.

Mezi handicapovanými dětmi se najdou skvělí sportovci a velké talenty. Aladin Bendik, žák naší školy, dokáže hodit kriketovým míčkem téměř 62 metrů a Martin Horvát skočí do dálky 4, 35 m a hodí do dálky 45 m a uběhne 400 m za 1:15. Stejný čas měl i další náš žák Jiří Blažek. Pochvalu zaslouží i Matěj Hloušek, který se nezalekl a zaběhl nejprve 400 a pak ještě 800 m. Na žáka 6. ročníku je to úctyhodný výkon!

Vyvrcholením byl 11. ročník Školního atletického parapoháru. Sportovního klání se zúčastnilo dvacet osm škol. My jsme se vyznamenali! Skončili jsme na skvělém osmém místě!

Možná to vypadá, že se tak trochu chlubíme. Ale proč ne? Je přeci třeba, aby o nás ostatní věděli, že si jen nehrajeme s mobilem a nesedíme u počítače. Když chceme, dokážeme skvělé věci! 

Mgr. Eva Kaválková

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>