Novinky

Projektový den Čarodějnice - BELTAIN

13.05.2021 18:31

Pálení čarodějnic patří již dlouhá desetiletí k oblíbeným lidovým zvykům a obyčejům. Odjakživa je tato filipojakubská noc spojená s pálením ohňů a probíhá každoročně od 30. dubna až do rána 1. května. Podle některých pověr by v tento magický podvečer mělo docházet ke srocování čarodějnic, aby se poradily a naplánovaly, jak škodit lidem. Proto je nejlepší, spálit je v ohni.
My jsme ale letos ve škole navázali na ohnivou tradici Keltů, kteří území Čech a Moravy obývali již v době železné.

První vyučovací hodina probíhala ve třídách a stručně jsme si povyprávěli o Beltainu. Zjistili jsme, že lidé dříve vnímali tento svátek úplně jinak, než jsme dnes zvyklí. Stejné je snad jen to pálení ohňů. Na rozdíl od současné snahy „spálit zlo“, lidé v dřívějších dobách vnímali tento den jako přelom mezi temnotou a světlem, jako začátek vitální a plodné poloviny roku – byl to svátek plodnosti a lásky.

Na volném prostranství se zapalovaly dva ohně. Jeden mužský, černý a druhý oheň ženský, bílý. Lidé praktikovali velké množství různých rituálů pro podporu vlastního zdraví, štěstí, krásy a plodnosti polí. Snažili se věštit si budoucnost. Radovali se, tančili, zpívali a hodovali až do rána. My jsme si vyzkoušeli jen některé z dávných tradic.

Na imitaci březové kůry děti napsali přání, čeho chtějí dosáhnout, co pěkného chtějí získat. Na imitaci tmavé kůry jsme psali vše, čeho se chceme zbavit, co nás tíží a trápí. Poté jsme se vypravili na zahradu a naznačili dva ohně z devatero druhů dřeva. Do bílého ženského ohně všichni vhazovali přání na březové kůře, v černém mužském ohni jsme nechali „shořet“ vše nemilé. Za zvuku bubnů a bubínků se tančilo a oslavovalo jaro, přáli jsme polím bohatou úrodu a děkovali životu za vše dobré.

Magická síla okamžiku byla cítit v celém kolektivu.

Pro odlehčení vážnosti a podporu veselé nálady byly připraveny tři herní stanoviště, kde si děti procvičily různé dovednosti hravou a zábavnou formou.
Let s čarodějnicí Elvírou – úkolem bylo „sednout“ na koště a proběhnout vyznačenou trasu bezchybně až do cíle.
Čarodějnická kuchyně – drobné vyřazené nádobí zavěšené na šňůře mezi stromy si přímo říkalo o přesnou trefu tenisovým míčkem. A jak děti bavilo, když jim míčkem pěkně zarachotil v hrnci.
Skoky do bažiny – gymnastickými obručemi byl naznačen bezpečný přechod přes „bažinu“. Ale pozor, obyčejného člověka bažinná čarodějnice hned pozná a chytne. Kdo chce přejít bezpečně, musí skákat jako žába. V tom dětem pomohly pytle.
Za každý absolvovaný úkol náležela drobná cukrovinka jako odměna.
Celá akce vyvrcholila rokováním o nejlepším čarodějnickém kostýmu a předáním sladké ceny.
Počasí nám v tento projektový den opravdu přálo a všichni zúčastnění si ho užili sice trošku jinak, než je zvykem, ale o to více.

Fotografie z projektového dne -  BELTAIN.

Den matek

09.05.2021 15:27

Maminko, chci Ti k svátku přát, dáreček Ti dát.

Na druhou květnovou neděli jsme pro své maminky vyráběli přáníčko a vázu s kytičkou, vytvořenou vazbou ze sušených květin. K dozdobení jsme použili námi malované dekorace ze sádry.

Den Země 2021

28.04.2021 22:43
Oslavy Dne Země každoročně připadají na 22. dubna. Vzhledem k současné situaci, kdy se nemůžeme účastnit společných akcí s jinými organizacemi, jsme si připravili pro naší školu oslavu Dne Země s aktivitami v okolí Heřmanova Městce.
 
Začali jsme již v pondělí 19.4. environmentální akcí Ukliďme naše město. Procházkou ulicemi města jsme vytipovali několik znečištěných míst. Ráno v úterý 20.4. jsme pak vyrazili vybaveni ochrannými rukavicemi a igelitovými pytli za železniční přejezd do Konopáčské ulice, kde nás čekal první sběr poházených odpadků. Sběr dále pokračoval po celou cestu touto ulicí k brodu Konopka, přes Konopáč a zpět na Masarykovo náměstí. Akce byla zakončena sběrem odpadků kolem kašny.
 
Samotná oslava Dne Země začala ve čtvrtek ráno videoprezentací o historii této celosvětové události. Po jejím shlédnutí jsme se vypravili hledat poklad. Cestou nás provázela zábavná pozorovací a naučná hra podle fáborků rozvěšených v přírodě. Čekalo nás 5 stanovišť s důmyslně schovanými úkoly v obálkách. Prošli jsme podél zámeckého parku ulicí Na Ježkovce, kde na nás čekaly první dva úkoly. Za Oborou jsme na rozcestí posvačili a vraceli se zpět lesními stezkami V Paláci a splnili další tři úkoly. Aby nás příroda přivítala i na příští hru, pečlivě jsme odstranili všechno značení, které jsme předem připravili. Ulicí Pod Palácem ke kašně na malém náměstí jsme vůbec nepomysleli na skrytý poklad, už se nám totiž sbíhali sliny na slibovaný opečený špekáček s hořčicí a voňavým chlebem z pekárny od Dymáka. 
 
Další fotografie naleznete na www.zspmestec.cz/fotogalerie/den-zeme-2021/
 

Návrat žáků do školy

07.04.2021 12:00

V pondělí 12. dubna 2021 budou moci žáci znovu usednout do školních lavic. MŠMT umožní jejich návrat za dodr žení následujících opatření:

Povinnost testování žáků 2x týdně antigenními testy. Dodržování hygienických nařízení - povinná ochrana dýchacích cest chirurgickou rouškou (výjimky dle zdravotního stavu dítěte), zvýšená hygienická opatření a dodržování homogenity skupin. Pro konkrétní informace se prosím obracejte na vedení školy. 

Na pomoc rodičům vydalo MŠMT informační letáky:
 
Těšíme se na Vás.
 
 

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

08.03.2021 17:51

Zápis do 1. třídy

1. – 30. dubna 2021

 
Milí rodiče a předškoláci, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy na naši školu.
V souladu se zněním § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. (školský zákon) a § 9 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., zápis proběhne v termínu od 1. do 30. dubna 2021 distanční formou. Po předchozí telefonické domluvě Vám umožníme přijít s Vaším dítětem také osobně. K zápisu je potřeba donést občanský průkaz, rodný list dítěte, žádost o přijetí a doporučení školského poradenského zařízení.
 
Naše škola nabízí:
  • - logopedickou péči
  • - asistenci pro integrované žáky
  • - odpolední družinu
  • - volnočasové aktivity a kroužky
  • - možnost stravování v jídelně ZŠ
  • - možnost účastnit se prezentačních akcí-projektů, soutěží, výstav 
 
Moc se na Vás těšíme.
 
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ke stažení zde
Žádost o přijetí.pdf (118670)

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>