Novinky

OZNÁMENÍ rodičům a žákům

31.10.2020 11:17

Vážení rodiče a žáci,

Vláda ČR rozhodla o uzavření speciálních škol (podle §16 odst. 9 školského zákona).

Od 2.11. 2020 bude uzavřena škola i školní družina do odvolání.

Žáci přecházejí na povinnou distanční výuku.  

Způsob výuky bude probíhat podle předem připraveného plánu s třídními učiteli.

 

Děkujeme rodičům za spolupráci a věříme, že se brzy ve škole znovu setkáme.

 

kolektiv zaměstnanců Speciální základní školy

 

Krizové opatření vlády

13.10.2020 22:02

Uzavření škol pro prezenční výuku žáků prvního a druhého stupně se nevztahuje na školy a třídy podle §16 odst.9 školského zákona.

V naší škole bude tedy i nadále probíhat běžná výuka.

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle §24 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), odlišnosti v organizaci školního roku takto:

Dny 26.října a 27.října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

26. - 30.10.2020 není v provozu ani školní družina.

Od 10.9.2020 platí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Tato povinnost se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky ve školách zřízených podle §16 odst.9 školského zákona (naše škola).

Prosíme o nošení roušek rodiče, zákonné zástupce a návštěvy vstupující do školy.

Jak jsme prožili měsíc září?

01.10.2020 11:10
Po dlouhé odmlce jsme se všichni těšili do školy. Setkali jsme se spolužáky, kamarády, povyprávěli o prožitých měsících učení na dálku a prázdnin. Vedle učení jsme při pracovním vyučování vařili, pekli, sbírali plody a vyráběli z nich podzimní dekorace. Zúčastnili jsme se projektového dne Svinčany 2020. Cestou na Výstavu zahrádkářů a chovatelů ve Svinčanech jsme pojmenovávali okolní stromy a keře, pozorovali zvláštnosti krajiny a zvyšovali si tělesnou zdatnost. Téměř každý z nás si nesl z výstavy nějaký výpěstek, odnož nebo ozdobný květináč, rádi jimi vyzdobíme okna našich domovů. 
Hana Dubcová, Kateřina Lebdušková a žáci II. roč.

Zahájení školního roku 2020/2021

30.08.2020 13:08

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 7.35 hodin.

V odkazu www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari naleznete podrobná pravidla PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19, která zpracovalo MŠMT ve spolupráci s MZČR.

Slavnostní přivítání proběhne za účasti zástupce zřizovatele v 8.00 hodin.

Žádáme rodiče 3.– 10. ročníků, aby nevstupovali do budovy školy, případně konzultovali svoji přítomnost s třídní učitelkou.

A současně prosíme, aby si žáci do společných prostor vzali roušku.

Přezůvky tento den nejsou potřeba.

Slavnostní zahájení školního roku je naplánováno v čase od 7.35 do 8.20 hodin.

Veškeré další podrobnější informace o mimořádných opatřeních a prvním školním týdnu získají žáci od třídních učitelů v průběhu zahájení.

 

Budova školy bude otevřena v úterý 1. 9. 2020 od 7.15 hod, školní družina zahájí provoz ve středu 2. 9. 2020.

 

Výtvarná soutěž 2020 - Voda v zahradě

25.06.2020 21:22
    Každoročně se s radostí účastníme výtvarných soutěží s Českým zahrádkářským svazem. Soutěže jsou pořádány od roku 1993 a jsou tak celostátně nejstaršími soutěžemi. Mají velký ohlas ve všech typech škol.
    Letošní téma "Voda v zahradě" děti velmi upoutalo. Na zaslaných výtvorech se tentokrát měla objevovat voda na zahrádce v nejrůznějších podobách (jezírka, potůčky, fontány, zalévání, kapky na listech rostlin).
Dětmi namalované obrázky jsme předali ČZS v Heřmanově Městci, odkud putovaly na regionální výstavu do Hlinska. Zde komise provedla jejich vyhodnocení, často i za přítomnosti představitelů obce. 
    Letošní vyhodnocení v Hlinsku pro nás bylo obzvláště úspěšné. Bylo vybráno celkem 13 našich výtvarných prací, z nichž se nejlépe umístila díla těchto žáků:
                 Jílek Ladislav   4. místo
                 Hloušek Matěj  4. místo
                 Turecká Nikola 2. místo
                 Výborný Josef  1. místo
Následně byly přes územní sdružení ČZS rozeslány odměny a diplomy autorům vítězných prací, a ty nejlepší odeslány do celostátního kola, které se konalo v Praze.
Josef Výborný se v celostátní soutěži, k naší i jeho velké radosti, umístil na 1. místě a Ladislav Jílek s Matějem Hlouškem se podělili o krásné 10. místo.
 
    Dne 24.6.2020 byly výhercům předány věcné ceny a diplomy z obou kol soutěže ČZS v Heřmanově Městci.
Velké poděkování tak patří pracovníkům ČSZ a dětem za jejich aktivitu v soutěži. 
 
    Velice si vážíme spolupráce s  organizací Českého zahrádkářského svazu a jsme rádi, že nabízejí našim žákům nejen účast v soutěžích, ale i pravidelné setkávání a ukázky v místní moštárně na podzim.
Josef výborný - 1.místo
Ladislav Jílek - 4. a 10. místo
Matěj Hloušek - 4. a 10.místo
 
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>