Novinky

Povánoční zastavení

21.01.2020 10:08

Dne 7. ledna žáci školy v doprovodu učitelek a asistentek navštívili MŠ a ZŠ Stolany. Čekalo nás překvapení. Žáci hostitelské školy ztvárnili Vánoční příběh o narození Ježíška v místním kostele sv. Mikuláše. Krásnými písněmi a koledami v doprovodu flétny jsme se rozloučili s uplynulými svátky. Po prohlídce školy při hrnku horkého čaje jsme zdobili perníčky a plánovali další spolupráci. Žáci a učitelé MŠ a ZŠ Stolany pro nás vytvořili úžasnou atmosféru, na kterou budeme dlouho vzpomínat. Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zimní školní výlet

11.01.2020 10:29

2. prosince 2019 jsme se autobusem vydali do Potštejna. V interiérech zámku Potštejn byl pro nás připraven vzdělávací vánoční program pro školy, hraný příběh o původu Vánoc. Skládal se z divadelního představení „Betlémského příběhu“ v interiérech zámku, pohoštěním v zámecké cukrárně, kde byl dětem nabídnut teplý nápoj s vánočním perníčkem, světelné vánoční výstavy s prodejem dárečků a prohlídky zámeckého Betlému v životní velikosti. Celý zámek na nás dýchl kouzlem Vánoc a Vánoční příběh dětem přiblížil atmosféru adventního času.

 

Exkurze do OU Chroustovice a SOU Čáslav v rámci výchovy k volbě povolání

28.11.2019 18:51

Ve dnech 12 a 22. listopadu 2019 se uskutečnily exkurze žáků 7. až 9. ročníku do OU Chroustovice a SOU Čáslav v rámci výchovy k volbě povolání.

Program exkurze do OU Chroustovice byl navržen v návaznosti na projekt minulých ročníků k podpoře přírodovědného a technického vzdělávání v Pk. V praktických dílnách jednotlivých učebních oborů (truhlář, tesař, zedník, opravář, zámečník, autoopravář, zahradník, aranžérka květin, kuchař, pekař, cukrář, vizážistka, pečovatelka, chovatel zvířat, módní dekoratérka) pod vedením lektorů žáci měli možnost vyrobit praktické předměty nebo pomáhat při opravě, ošetřování, pěstování,… V dílně dekoratérky si ušili sáček na sušenou levanduli pro závěs do skříně, u aranžérek vyráběli ozdobu pro vánoční stromek z přírodního materiálu. V technických dílnách zámečníků pilovali kov, stříhali plech nebo vrtali otvory pro šrouby. U zedníků skládali zídku a dlažbu podle předlohy, u kuchařů vařili, zdobili perníčky. Truhláři je naučili zpracovat materiál ze dřeva, chovatelé zacvičili v péči o domácí zvířata. Před zahájením práce všichni byli seznámeni s bezpečností při užívání nástrojů a nářadí. V přiložené fotodokumentaci jsou žáci zachyceni při pracovních činnostech.  Zástupci žáků se zapojili do vědomostní soutěže, v níž prokázali dobré znalosti z daných oborů. Na závěr ředitel školy prezentoval jednotlivé učební obory a výhody, které učiliště nabízí svých učňům v rámci rozšíření kvalifikace.

SOU Čáslav připravuje žáky v potravinářských, zemědělských a technických oborech. Žáky naší školy provedli odborní učitelé učiliště dílnami a kuchyňkami a seznámili je s uplatněním absolventů na trhu práce. Exkurze byla zpříjemněna předvánoční prodejní výstavou výrobků učňů.

Rodiče žáků měli možnost účastnit se obou exkurzí, další alternativou jsou návštěvy učilišť ve dnech otevřených dveří v učilištích – OU Chroustovice – 17.1.2020 a SOU Čáslav – 8.1.2020. Termíny dnů otevřených dveří na dalších odborných učilištích podle zájmu rodičů a žáků sdělí výchovný poradce Mgr. Hana Dubcová.

Informace pro rodiče žáků Speciální základní školy Heřmanův Městec

10.11.2019 16:50

Vážení rodiče,

v rámci poradenské činnosti při volbě budoucího povolání, která je určena rodičům a žákům SZŠ Heřmanův Městec, nabízíme návštěvu Dnů otevřených dveří na těchto odborných učilištích:

 

na Odborném učilišti v Chroustovicích, Zámek 1, dne 12. listopadu 2019 od 8:00 hod.Učiliště nabízí:

·      prezentaci jednotlivých učebních oborů v prostorách odborného učiliště v Chroustovicích na zámku

·      předvánoční prodejní výstavu výrobků 

Vybraní žáci budou minibusem dopraveni na učiliště v doprovodu výchovného poradce.

Rodiče žáků se mohou Dne otevřených dveří na OU v Chroustovicích zúčastnit – dopravu si zajistí sami.

 

na Středním odborném učilišti v Čáslavi, Žižkovo nám. 75, dne 22. listopadu od 9:00 hod. Učiliště nabízí:

·      prezentaci jednotlivých učebních oborů v prostorách učiliště

·      předvánoční prodejní výstavu výrobků

Vybraní žáci se do odborného učiliště dopraví linkovým autobusem v doprovodu třídního učitele a výchovného poradce.

Mgr. Hana Dubcová – výchovný poradce

 

Přírodovědná podzimní vycházka

07.11.2019 10:27

Vlastivědné a přírodovědné učivo nám poskytlo skvělou příležitost si prohlédnout, prozkoumat a popsat naše životní prostředí pěkně z blízka.

V pátek 4.10.2019 jsme se teple oblékli a vyrazili pěšky s turistickou mapkou okolí od naší školy. Vybaveni svačinou, jelikož jsme potřebovali dostatek sil na plnění nelehkých úkolů.

Nalézt přírodniny, napodobovat zvuky okolí, udělat z listů kytku, dotknout se trávy, obejmout strom.  Nesbírali jsme jen vědomosti a dovednosti, popisovali jsme, jak působí podzimní příroda na naše smysly.

Užili jsme si skvělé výhledy do dalekého okolí. Východním směrem se nám naskytl krásný pohled na Kunětickou horu v pozadí s Orlickými horami a Krkonošemi.

Ověřili jsme si známou zkušenost, že to co dobře známe a líbí se nám to, tomu záměrně neubližujeme a v nejlepším případě to ochráníme.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>