Novinky

Otevření školy od 18. 11. 2020

14.11.2020 14:12
Vážení rodiče a žáci,
 
od středy 18. 11. 2020  se naše škola otevírá pro všechny ročníky.
 
Školní družina i školní jídelna budou v provozu (rodiče si zajistí přihlášení obědů).
Prosíme, aby děti nosily roušku a měly alespoň 2 náhradní roušky v tašce.
 
Děkujeme a těšíme se Vás!
 
Celé znění informací k provozu škol a školských zařízení viz.: koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

Den stromů

10.11.2020 15:22

Letošní „Den stromů“ jsme se rozhodli oslavit projektovým dnem. Ten jsme strávili v parku Bažantnice, kde jsme udělali frotáž kůry různých stromů, povídali o stromech a sbírali přírodniny. Z nich jsme na cestách Bažantnice vyrobili lesní strašidla. Ve škole jsme po skupinkách vytvořili náš školní strom a  frotážemi vyzdobili chodby naší školy. Na zahřátí jsme popíjeli lahodný čaj ze sušených bylinek a květů lípy či bezu. Závěrem jsme si na zahradě opekli na venkovním přírodním ohništi jablka. Dětem i pedagogům se oslava mezi stromy velice líbila a určitě ji zopakujeme i příští školní rok.

http://zsphermanuvmestec.webnode.cz/fotogalerie/den-stromu

OZNÁMENÍ rodičům a žákům

31.10.2020 11:17

Vážení rodiče a žáci,

Vláda ČR rozhodla o uzavření speciálních škol (podle §16 odst. 9 školského zákona).

Od 2.11. 2020 bude uzavřena škola i školní družina do odvolání.

Žáci přecházejí na povinnou distanční výuku.  

Způsob výuky bude probíhat podle předem připraveného plánu s třídními učiteli.

 

Děkujeme rodičům za spolupráci a věříme, že se brzy ve škole znovu setkáme.

 

kolektiv zaměstnanců Speciální základní školy

 

Krizové opatření vlády

13.10.2020 22:02

Uzavření škol pro prezenční výuku žáků prvního a druhého stupně se nevztahuje na školy a třídy podle §16 odst.9 školského zákona.

V naší škole bude tedy i nadále probíhat běžná výuka.

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle §24 odst.3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), odlišnosti v organizaci školního roku takto:

Dny 26.října a 27.října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.

26. - 30.10.2020 není v provozu ani školní družina.

Od 10.9.2020 platí povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách budov. Tato povinnost se nevztahuje na žáky a pedagogické pracovníky ve školách zřízených podle §16 odst.9 školského zákona (naše škola).

Prosíme o nošení roušek rodiče, zákonné zástupce a návštěvy vstupující do školy.

Jak jsme prožili měsíc září?

01.10.2020 11:10
Po dlouhé odmlce jsme se všichni těšili do školy. Setkali jsme se spolužáky, kamarády, povyprávěli o prožitých měsících učení na dálku a prázdnin. Vedle učení jsme při pracovním vyučování vařili, pekli, sbírali plody a vyráběli z nich podzimní dekorace. Zúčastnili jsme se projektového dne Svinčany 2020. Cestou na Výstavu zahrádkářů a chovatelů ve Svinčanech jsme pojmenovávali okolní stromy a keře, pozorovali zvláštnosti krajiny a zvyšovali si tělesnou zdatnost. Téměř každý z nás si nesl z výstavy nějaký výpěstek, odnož nebo ozdobný květináč, rádi jimi vyzdobíme okna našich domovů. 
Hana Dubcová, Kateřina Lebdušková a žáci II. roč.
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>