Novinky

Zahájení školního roku 2020/2021

30.08.2020 13:08

Vážení rodiče, milí žáci,

školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 7.35 hodin.

V odkazu www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari naleznete podrobná pravidla PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID – 19, která zpracovalo MŠMT ve spolupráci s MZČR.

Slavnostní přivítání proběhne za účasti zástupce zřizovatele v 8.00 hodin.

Žádáme rodiče 3.– 10. ročníků, aby nevstupovali do budovy školy, případně konzultovali svoji přítomnost s třídní učitelkou.

A současně prosíme, aby si žáci do společných prostor vzali roušku.

Přezůvky tento den nejsou potřeba.

Slavnostní zahájení školního roku je naplánováno v čase od 7.35 do 8.20 hodin.

Veškeré další podrobnější informace o mimořádných opatřeních a prvním školním týdnu získají žáci od třídních učitelů v průběhu zahájení.

 

Budova školy bude otevřena v úterý 1. 9. 2020 od 7.15 hod, školní družina zahájí provoz ve středu 2. 9. 2020.

 

Výtvarná soutěž 2020 - Voda v zahradě

25.06.2020 21:22
    Každoročně se s radostí účastníme výtvarných soutěží s Českým zahrádkářským svazem. Soutěže jsou pořádány od roku 1993 a jsou tak celostátně nejstaršími soutěžemi. Mají velký ohlas ve všech typech škol.
    Letošní téma "Voda v zahradě" děti velmi upoutalo. Na zaslaných výtvorech se tentokrát měla objevovat voda na zahrádce v nejrůznějších podobách (jezírka, potůčky, fontány, zalévání, kapky na listech rostlin).
Dětmi namalované obrázky jsme předali ČZS v Heřmanově Městci, odkud putovaly na regionální výstavu do Hlinska. Zde komise provedla jejich vyhodnocení, často i za přítomnosti představitelů obce. 
    Letošní vyhodnocení v Hlinsku pro nás bylo obzvláště úspěšné. Bylo vybráno celkem 13 našich výtvarných prací, z nichž se nejlépe umístila díla těchto žáků:
                 Jílek Ladislav   4. místo
                 Hloušek Matěj  4. místo
                 Turecká Nikola 2. místo
                 Výborný Josef  1. místo
Následně byly přes územní sdružení ČZS rozeslány odměny a diplomy autorům vítězných prací, a ty nejlepší odeslány do celostátního kola, které se konalo v Praze.
Josef Výborný se v celostátní soutěži, k naší i jeho velké radosti, umístil na 1. místě a Ladislav Jílek s Matějem Hlouškem se podělili o krásné 10. místo.
 
    Dne 24.6.2020 byly výhercům předány věcné ceny a diplomy z obou kol soutěže ČZS v Heřmanově Městci.
Velké poděkování tak patří pracovníkům ČSZ a dětem za jejich aktivitu v soutěži. 
 
    Velice si vážíme spolupráce s  organizací Českého zahrádkářského svazu a jsme rádi, že nabízejí našim žákům nejen účast v soutěžích, ale i pravidelné setkávání a ukázky v místní moštárně na podzim.
Josef výborný - 1.místo
Ladislav Jílek - 4. a 10. místo
Matěj Hloušek - 4. a 10.místo
 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

08.06.2020 15:41

Oznámení rodičům a žákům školy:

V souladu s ustanovaním § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) v platném znění vyhlašuji

2 dny ředitelského volna na den 29.června a 30. června 2020 

z organizačních a provozních důvodů.


V Heřmanově Městci dne 8.6.2020

Mgr. Eva Dvořáková

ředitelka školy


Otevření školy pro žáky 1. stupně

26.05.2020 19:17
Vážení rodiče, milí žáci,
na základě rozhodnutí MŠMT ČR se školy, zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování  OTEVÍRAJÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ a to 
                                     od 1. června 2020.
 
Žákům 2. stupně budou poskytovány konzultace od 8. června 2020.
 
Účast na vzdělávání je dobrovolná a nadále bude souběžně realizováno vzdělávání na dálku.
 
Sledujte ČT 2 – Učí Telka  www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka
 
Odkazy na vyučovací stránky:  

Uzavření školy do 30.6.2020

06.05.2020 11:00

Dle Metodiky MŠMT ČR ze dne 30.4.2020 pro třídy zřízené podle § 16 ods. 9. školského zákona zůstává škola do 30.6.2020 uzavřena. Nadále budou žáci distančně vzděláváni podle předem dohodnutých pravidel.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>