Novinky

Den matek

09.05.2021 15:27

Maminko, chci Ti k svátku přát, dáreček Ti dát.

Na druhou květnovou neděli jsme pro své maminky vyráběli přáníčko a vázu s kytičkou, vytvořenou vazbou ze sušených květin. K dozdobení jsme použili námi malované dekorace ze sádry.

Den Země 2021

28.04.2021 22:43
Oslavy Dne Země každoročně připadají na 22. dubna. Vzhledem k současné situaci, kdy se nemůžeme účastnit společných akcí s jinými organizacemi, jsme si připravili pro naší školu oslavu Dne Země s aktivitami v okolí Heřmanova Městce.
 
Začali jsme již v pondělí 19.4. environmentální akcí Ukliďme naše město. Procházkou ulicemi města jsme vytipovali několik znečištěných míst. Ráno v úterý 20.4. jsme pak vyrazili vybaveni ochrannými rukavicemi a igelitovými pytli za železniční přejezd do Konopáčské ulice, kde nás čekal první sběr poházených odpadků. Sběr dále pokračoval po celou cestu touto ulicí k brodu Konopka, přes Konopáč a zpět na Masarykovo náměstí. Akce byla zakončena sběrem odpadků kolem kašny.
 
Samotná oslava Dne Země začala ve čtvrtek ráno videoprezentací o historii této celosvětové události. Po jejím shlédnutí jsme se vypravili hledat poklad. Cestou nás provázela zábavná pozorovací a naučná hra podle fáborků rozvěšených v přírodě. Čekalo nás 5 stanovišť s důmyslně schovanými úkoly v obálkách. Prošli jsme podél zámeckého parku ulicí Na Ježkovce, kde na nás čekaly první dva úkoly. Za Oborou jsme na rozcestí posvačili a vraceli se zpět lesními stezkami V Paláci a splnili další tři úkoly. Aby nás příroda přivítala i na příští hru, pečlivě jsme odstranili všechno značení, které jsme předem připravili. Ulicí Pod Palácem ke kašně na malém náměstí jsme vůbec nepomysleli na skrytý poklad, už se nám totiž sbíhali sliny na slibovaný opečený špekáček s hořčicí a voňavým chlebem z pekárny od Dymáka. 
 
Další fotografie naleznete na www.zspmestec.cz/fotogalerie/den-zeme-2021/
 

Návrat žáků do školy

07.04.2021 12:00

V pondělí 12. dubna 2021 budou moci žáci znovu usednout do školních lavic. MŠMT umožní jejich návrat za dodr žení následujících opatření:

Povinnost testování žáků 2x týdně antigenními testy. Dodržování hygienických nařízení - povinná ochrana dýchacích cest chirurgickou rouškou (výjimky dle zdravotního stavu dítěte), zvýšená hygienická opatření a dodržování homogenity skupin. Pro konkrétní informace se prosím obracejte na vedení školy. 

Na pomoc rodičům vydalo MŠMT informační letáky:
 
Těšíme se na Vás.
 
 

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

08.03.2021 17:51

Zápis do 1. třídy

1. – 30. dubna 2021

 
Milí rodiče a předškoláci, srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy na naši školu.
V souladu se zněním § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 178/2016 Sb. (školský zákon) a § 9 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., zápis proběhne v termínu od 1. do 30. dubna 2021 distanční formou. Po předchozí telefonické domluvě Vám umožníme přijít s Vaším dítětem také osobně. K zápisu je potřeba donést občanský průkaz, rodný list dítěte, žádost o přijetí a doporučení školského poradenského zařízení.
 
Naše škola nabízí:
  • - logopedickou péči
  • - asistenci pro integrované žáky
  • - odpolední družinu
  • - volnočasové aktivity a kroužky
  • - možnost stravování v jídelně ZŠ
  • - možnost účastnit se prezentačních akcí-projektů, soutěží, výstav 
 
Moc se na Vás těšíme.
 
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ke stažení zde
Žádost o přijetí.pdf (118670)

 

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou

04.03.2021 13:07


Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou

 

Váš syn/dcera  byl/a  ve styku s osobou covid pozitivní, proto  je mu nařízena karanténa po dobu 14ti dnů ode dne posledního kontaktu (24.2.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj.

 

do 10.3.2021  včetně.

 

Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí 5. – 7. dne od posledního kontaktu (24.2.2021) s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku testu z laboratoře a ukončení karanténního opatření, které je v délce trvání 14ti dnů, může dítě opět nastoupit do školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky. O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží. 

 

 

Tímto vyhlašuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky základní školy, Rozhodnutí o karanténě.

 

Elektronická žádanka na RT - PCR test bude vystavena pracovníky Krajské hygienické stanice. Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi 5. až 7. den, nejpozději 10. den do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo. Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

 

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2x denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků - zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

 

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

 

Děkuji za spolupráci.

 

Zůstávám s pozdravem

 

Mgr. Adriana Plíšková

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

pro ÚP Chrudim a Pardubice

e-mail: adriana.pliskova@khspce.cz

Tel.: 469326635

 

Krajská hygienická stanice

Pardubického kraje

se sídlem v Pardubicích

Územní pracoviště Chrudim

Čáslavská 1146

537 32 Ch r u d i m

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>