Novinky

Pokyny pro rodiče a návštěvníky v oblasti bezpečnosti školy

01.04.2015 11:58

Vážení rodiče,

 

v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení  - Minimální standard bezpečnosti Č. j.:  MSMT- 1981/2015 – 1 jsme vyhodnotili rizika přístupu cizích osob do naší školy.

 

Vstup žáků, rodičů a cizích osob:

 

  • Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny.
  • Za uzavírání budovy odpovídá školník a stanovené dohledy.
  • Za opětovné uzavření budovy za odcházející návštěvou odpovídá zaměstnanec, u kterého návštěva proběhla.
  • Rodiče a ostatní návštěvníci při vstupu do budovy budou muset vždy zazvonit a počkat, až pověření zaměstnanci školy vchod otevřou.
  • Všechny další návštěvy rodičů ve škole jsou možné kdykoli po domluvě s vyučujícími.
  • Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově.
  • Žáci ani rodiče nesmějí sami vpouštět nikoho cizího do budovy a jsou povinni za sebou dveře při odchodu zavírat!
  • Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu), nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin).
  • Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

 

 

Vážení rodiče,

          chtěla bych vás požádat, abyste přispěli k bezpečnosti svých dětí tím, že budete na svoje děti čekat ve vymezeném prostoru v chodbě u šaten žáků. Proto prosím do budovy vstupujte pouze v nejnutnějším případě.

 

 

Mgr. Nina Pilná, ředitelka školy

Naše škola v novém

14.10.2013 15:47

V době prázdnin, kdy utichnou všechny školy, školní budovy odpočívají a střádají sílu na nový školní rok, byla naše škola plná pracovního ruchu. V červenci proběhla na budově školy výměna oken. Ve třídách je teď více světla a méně hluku zvenčí.

V srpnu dostala budova školy nový kabátek-fasádu. Původní barvy zůstaly zachovány. Vynikly římsy a ozdobné prvky a okna září z nové fasády.

V září, když už škola ožila dětskými hlasy a nastala pravidelná výuka, dokončovala stavební firma pokrývku a izolaci střechy nad přístavbou. 

I z této strany nám bude tepleji.

Při příchodu do školy uvítají děti, zaměstnance i návštěvníky nové moderní dvoukřídlové dveře.

Všechny úpravy na naší škole finančně zabezpečil Městský úřad Heřmanův Městec.

   

   

Vítejte v novém školním roce!!!

01.09.2010 07:45

1.9.2010 Zahájili jsme nový školní rok 2010/2011.

Webová prezentace byla spuštěna

13.01.2010 15:32
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.


<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14