Informace pro rodiče a zákonné zástupce žáků

Informace pro vycházející žáky

05.02.2017 18:11
V pondělí dne 6. 2. 2017 ve 12,30hod se v naší škole uskuteční setkání rodičů a zákonných zástupců vycházejících žáků s PhDr. Janou Žítkovou. Program: Informace k jednotlivým učebním oborům, možnosti přechodu, dalšího vzdělávání Doporučení z kontrolních vyšetření Kontrola údajů...

Změny od 1.9.2016

01.09.2016 11:21
Změny.1. 9. 2016 vstupuje do života školáků i jejich rodičů řada změn. Přináší je novela školského zákona č.82/2015 Sb., zvláště pak Vyhláška 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Uvedené novely přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními...

Informace pro rodiče a zákonné zástupce žáků

V souvislosti s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, došlo k úpravě podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost se vzdělávat od 1. 9. 2016 v běžné základní škole.

Informace se týká žáků neuvedených v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004. Pokud by rodiče nebo zákonní zástupci chtěli, aby se jejich dítě vzdělávalo na běžné základní škole, musí se k jejich žádosti vyjádřit školské poradenské zařízení. Doporučení školského poradenského zařízení přesně popíše za jakých podmínek lze uvažovat o zařazení žáka do běžné školy.

Od 1. 9. 2016 se žáci naší školy v 1. až 5. ročníku budou vzdělávat podle upraveného rámcového vzdělávacího programu základní školy.

 

ředitelka školy