Informace pro rodiče a zákonné zástupce žáků

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

08.06.2020 15:19
Oznámení rodičům a žákům školy:V souladu s ustanovaním § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) v platném znění vyhlašuji2 dny ředitelského volna na den 29.června a 30. června 2020 z organizačních a provozních důvodů.V...

Podmínky pro přijetí žáka (pro přestup žáka z jiné školy)

18.09.2019 16:48
Žáci s lehkým mentálním postižením nebo středním mentálním postižením, se souběžným postižením více vad a s autismem.   Zákonný zástupce vyplní žádost a předá doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP).

Změny od 1.9.2016

01.09.2016 11:21
Změny.1. 9. 2016 vstupuje do života školáků i jejich rodičů řada změn. Přináší je novela školského zákona č.82/2015 Sb., zvláště pak Vyhláška 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Uvedené novely přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními...

Informace pro rodiče a zákonné zástupce žáků

V souvislosti s novelou školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, došlo k úpravě podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají možnost se vzdělávat od 1. 9. 2016 v běžné základní škole.

Informace se týká žáků neuvedených v § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004. Pokud by rodiče nebo zákonní zástupci chtěli, aby se jejich dítě vzdělávalo na běžné základní škole, musí se k jejich žádosti vyjádřit školské poradenské zařízení. Doporučení školského poradenského zařízení přesně popíše za jakých podmínek lze uvažovat o zařazení žáka do běžné školy.

Od 1. 9. 2016 se žáci naší školy v 1. až 5. ročníku budou vzdělávat podle upraveného rámcového vzdělávacího programu základní školy.

 

ředitelka školy