Informace pro vycházející žáky

Exkurze do OU Chroustovice a SOU Čáslav v rámci výchovy k volbě povolání

28.11.2019 18:53

Ve dnech 12 a 22. listopadu 2019 se uskutečnily exkurze žáků 7. až 9. ročníku do OU Chroustovice a SOU Čáslav v rámci výchovy k volbě povolání.

Program exkurze do OU Chroustovice byl navržen v návaznosti na projekt minulých ročníků k podpoře přírodovědného a technického vzdělávání v Pk. V praktických dílnách jednotlivých učebních oborů (truhlář, tesař, zedník, opravář, zámečník, autoopravář, zahradník, aranžérka květin, kuchař, pekař, cukrář, vizážistka, pečovatelka, chovatel zvířat, módní dekoratérka) pod vedením lektorů žáci měli možnost vyrobit praktické předměty nebo pomáhat při opravě, ošetřování, pěstování,… V dílně dekoratérky si ušili sáček na sušenou levanduli pro závěs do skříně, u aranžérek vyráběli ozdobu pro vánoční stromek z přírodního materiálu. V technických dílnách zámečníků pilovali kov, stříhali plech nebo vrtali otvory pro šrouby. U zedníků skládali zídku a dlažbu podle předlohy, u kuchařů vařili, zdobili perníčky. Truhláři je naučili zpracovat materiál ze dřeva, chovatelé zacvičili v péči o domácí zvířata. Před zahájením práce všichni byli seznámeni s bezpečností při užívání nástrojů a nářadí. V přiložené fotodokumentaci jsou žáci zachyceni při pracovních činnostech.  Zástupci žáků se zapojili do vědomostní soutěže, v níž prokázali dobré znalosti z daných oborů. Na závěr ředitel školy prezentoval jednotlivé učební obory a výhody, které učiliště nabízí svých učňům v rámci rozšíření kvalifikace.

SOU Čáslav připravuje žáky v potravinářských, zemědělských a technických oborech. Žáky naší školy provedli odborní učitelé učiliště dílnami a kuchyňkami a seznámili je s uplatněním absolventů na trhu práce. Exkurze byla zpříjemněna předvánoční prodejní výstavou výrobků učňů.

Rodiče žáků měli možnost účastnit se obou exkurzí, další alternativou jsou návštěvy učilišť ve dnech otevřených dveří v učilištích – OU Chroustovice – 17.1.2020 a SOU Čáslav – 8.1.2020. Termíny dnů otevřených dveří na dalších odborných učilištích podle zájmu rodičů a žáků sdělí výchovný poradce Mgr. Hana Dubcová.

Informace pro rodiče žáků Speciální základní školy Heřmanův Městec

10.11.2019 16:53

Vážení rodiče,

v rámci poradenské činnosti při volbě budoucího povolání, která je určena rodičům a žákům SZŠ Heřmanův Městec, nabízíme návštěvu Dnů otevřených dveří na těchto odborných učilištích:

 

na Odborném učilišti v Chroustovicích, Zámek 1, dne 12. listopadu 2019 od 8:00 hod.Učiliště nabízí:

·      prezentaci jednotlivých učebních oborů v prostorách odborného učiliště v Chroustovicích na zámku

·      předvánoční prodejní výstavu výrobků 

Vybraní žáci budou minibusem dopraveni na učiliště v doprovodu výchovného poradce.

Rodiče žáků se mohou Dne otevřených dveří na OU v Chroustovicích zúčastnit – dopravu si zajistí sami.

 

na Středním odborném učilišti v Čáslavi, Žižkovo nám. 75, dne 22. listopadu od 9:00 hod. Učiliště nabízí:

·      prezentaci jednotlivých učebních oborů v prostorách učiliště

·      předvánoční prodejní výstavu výrobků

Vybraní žáci se do odborného učiliště dopraví linkovým autobusem v doprovodu třídního učitele a výchovného poradce.

Mgr. Hana Dubcová – výchovný poradce

Informace pro vycházející žáky pro školní rok 2018/2019

27.11.2018 10:35

Žáci i rodiče mohou pro základní informace týkající se problematiky výběru školy, učiliště či přihlášek kontaktovat výchovného poradce Mgr. Evu Dvořákovou.

Pomoc na internetu

16.10.2017 13:12

Rozhodně se vyplatí projít alespoň výborný informační systém pro absolventy všech typů škol na webových stránkách www.infoabsolvent.cz. Najdete zde např. aktualizovanou nabídku středních škol, informace o zaměstnanosti či nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, uplatnění na trhu práce, atd.

Důležité informace naleznete v sekci Jak na to, kde najdete rady, jak se rozhodnout při výběru střední školy, s výběrem oboru vám mohou pomoci videoukázky jednotlivých oborů, po výběru zde také zjistíte, jak se na střední školu přihlásit nebo jak se efektivně učit.

 

Adresář škol v ČR - http://www.atlasskolstvi.cz/

 

Užitečné odkazy

19.10.2016 11:27

www.atlasskolstvi.cz/ (seznam středních škol v ČR)

  www.infoabsolvent.cz/ (výběr podle školy, oboru nebo povolání)

www.stredniskoly.cz/ (seznam středních škol v ČR)

www.scio.cz/ (přijímací zkoušky na střední školy)

portal.mpsv.cz/ (Úřad práce - volná pracovní místa)