Konzultační hodiny poradce

Každé úterý od 13.00 hod. - 13.45 hod. nebo dle domluvy

Mgr. Hana Dubcová

výchovná poradkyně

  • nabízí pomoc při řešení výchovných a výukových problémů
  • spolupráci s dalšími odbornými pracovišti – PP, SPC...
  • poskytuje poradenskou činnost při volbě povolání
 
Každý čtvrtek od 13.15 hod. - 14.00 hod. nebo dle domluvy

Mgr. Eva Kaválková

 metodik prevence

  • vykonává metodickou, koordinační, informační a poradenskou činnost
  • koordinuje a zajišťuje aktivity školy v rámci prevence rizikového chování žáků
  • koordinuje tvorbu preventivního programu
  • zprostředkovává učitelům i rodičům informace o problematice prevence rizikového chování, o nabídkách různých programů