Učitelé

Mgr. Eva Kaválková

Učitelka I.stupně - speciální pedagog

Třída III. (8., 9.ročník)

- metodik prevence

- koordinátor ICT

 

Mgr. Vladislava Winklerová

Učitelka - speciální pedagog

třída I. (3., 5., 7. ročník SŠ)

- logoped

 

Mgr. Nina Pilná

Učitelka - speciální pedagog

třída II. (2., 3., 7. ročník)