Učitelé

Mgr. Hana Dubcová

Třídní učitelka - speciální pedagog

třída II. (5., 7., 9., 10. ročník ZŠS)

- metodik prevence

- výchovný poradce

 

Romana Matušinská

Třídní učitelka 

Třída I. ( 4.ročník ZŠ, 5. ročník  ZŠS)

 

David Grigier

Třídní učitel

třída III. (6., 8., 9. ročník ZŠ)

- koordinátor ICT

- projektant environmentální výchovy