Učitelé

Mgr. Hana Dubcová

Třídní učitelka - speciální pedagog

třída II. (6., 8., 10. ročník ZŠS)

- metodik prevence

- výchovný poradce

 

Romana Matušinská

Třídní učitelka 

Třída I. (4. ročník ZŠS, 3., 4. ročník)

 

David Grigier

Třídní učitel

třída III. (7., 8., 9. ročník)

- koordinátor ICT

- projektant environmentální výchovy