Vítáme Vás

Rádi bychom Vás prostřednictvím webových stránek seznámili s naší školou, a také rodiče našich dětí pravidelně informovali o programu, který jsme pro ně připravili.

Kolektiv Speciální základní školy Heřmanův Městec
 
 

Novinky

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

20.02.2018 07:41

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Zápis do 1.ročníku

20.02.2018 06:16

zápis 2018

Čtenářský klub

19.02.2018 09:51

    V tomto školním roce jsme zahájili v rámci „Rozvojových aktivit naší školy“ pod záštitou EU Čtenářský klub. Žáci se v odpoledních hodinách seznamovali s knihami žákovské knihovny na škole. Postupně poznávali různé literární žánry, jako jsou pohádky, bajky, balady, anekdoty, komiksy aj. Seznamovali se s autory a ilustrátory dětských knížek. Zjistili, jak nádherný a bohatý je pohádkový svět, plný dobrých bytostí a pohádkových postav. Při začtení do knížky přestávali vnímat reálný svět. Velice je bavilo přepisování příběhů do různých literárních žánrů. Žáci si vedli čtenářské deníky, sami si vedli přehledy o tom, co doma i ve škole přečetli. Snažili jsme se o spolupráci se zákonnými zástupci, kteří se účastnili vstupního dotazníku o způsobu společného čtení a čtenářské úrovni v rodině. Na závěr jsme navštívili městskou knihovnu, ve které byli někteří žáci poprvé.

    Všichni žáci chtěli pokračovat v této aktivitě i v dalším pololetí. Účast ve čtenářském klubu jim nejen pomohlo v logopedické nápravě hlásek, ale i ve schopnosti porozumět psanému textu, v umění vybrat to podstatné a v úrovni vyjadřování. Všechno dobře využijí v jejich dalším praktickém životě.

Mgr. Eva Dvořáková

Info projekt šablony web .doc

 

Připomínka pro vycházející žáky v letošním školním roce a jejich zákonné zástupce

19.02.2018 09:50

Všichni vycházející žáci již dostali vyplněné Přihlášky ke studiu a předepsané obálky s adresou zvoleného učiliště i vyplněné podací lístky. Po doplnění vyjádření lékaře a podpisu zákonných zástupců je nutné odeslat doporučeně přihlášky tak, aby na zvolenou školu dorazily do 1.3.2018.

Budoucí vycházející žáci

    V příštím školním roce budeme využívat postupů a zkušeností z programu HAMET II – Správná volba při před profesní orientaci žáků. V hodinách pracovního vyučování si žáci vyzkouší různé praktické činnosti – šití, třídění, montáž, přesné měření, rýsování, práci na počítači apod. Tyto činnosti jsou měřitelné a na jejich zvládnutí lze sledovat schopnosti a vývoj žákovských dovedností.

Po vyhodnocení prokázaných výsledků činností lze pomoci s výběrem učebního oboru, zvážit jeho vhodnost pro konkrétního žáka.

Informace o nabízených učebních oborech, možnostech dalšího vzdělávání budou žákům a zákonným zástupcům poskytovány výchovnou poradkyní, zveřejňovány na webových stránkách školy.

Mgr. Nina Pilná

Školský portál Pardubického kraje

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano (390)
72%

ne (155)
28%

Celkový počet hlasů: 545