Vítáme Vás

Rádi bychom Vás prostřednictvím webových stránek seznámili s naší školou, a také rodiče našich dětí pravidelně informovali o programu, který jsme pro ně připravili.

Kolektiv Speciální základní školy Heřmanův Městec 

Novinky

Vycházející žáci na návštěvě Středního odborného učiliště Čáslav

21.12.2016 17:02

25. listopadu 2016 jsme se se vypravili do Čáslavi. Zdejší Střední odborné učiliště pořádalo Den otevřených dveří.

Pět našich žáků si na toto učiliště bude podávat přihlášku ke studiu.

Prohlédli jsme si učebny a pracovny. Pracovnice učiliště odpovídala na dotazy. Děti se dozvěděly spoustu nových a užitečných informací. Například jaké vybavení musí mít kuchařky, opraváři, jak si zařídit zdravotní průkaz, jaké jsou možnosti brigád, ubytování apod.

Se zájmem si žáci prohlédli výstavu výrobků učňů oboru zahradník, cukrář, kuchař. Nejen se dívali.

Byla připravena i ochutnávka.  Fontána s čokoládou se zamlouvala všem.

12. ledna 2017 se zúčastníme projektového dne v Odborném učilišti Chroustovice. Žáci se už nebudou jen dívat, ale vyrábět a tvořit.

Ať se daří!

Mgr. Nina Pilná

 

 

Módní přehlídka

20.12.2016 08:10

Na konci června 2016 uspořádali žáci Speciální základní školy Heřmanův Městec módní přehlídku. A bylo se na co dívat. Módní přehlídka byla vyvrcholením projektu zaměřeného na záchranu starých oděvů, recyklaci a především originalitu a tvořivost. Žáci v roli modelů a modelek předváděli množství oblečení inspirovaného trendy pro léto 2016. Po skončení módní přehlídky proběhla dražba, jejíž výnos byl věnován k charitativním účelům – v podobě krmiva a vybavení pro Psí útulek v Heřmanově Městci. V horkém letním dni přišel vhod i bar s občerstvením, kde dobroty vydávali také naši žáci. Účast byla hojná a projekt se povedl. Veliké poděkování patří všem zúčastněným žáků, ale také učitelům a asistentům, kteří se aktivně zapojili do celé akce, jmenovitě Heleně Kubelkové a Evě Dvořákové, designérkám a spoluautorkám kolekce, dále Evě Kaválkové za cennou pomoc při podávání občerstvení, Monice Štěpánové za práci se zvukem a konečně paní ředitelce Nině Pilné za možnost realizovat tuto zážitky nabytou akci.

Mgr. Václava Hanzlíková

Naše účast na Rozsvěcení vánočního stromu

01.12.2016 13:13

Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili Rozsvěcení vánočního stromu a tradičně jsme instalovali výstavu našich výrobků s vánoční tématikou ve vestibulu Staré radnice. Návštěvníci si mohli prohlédnout výrobky z papíru, kartonu, keramiky, pedigu a textilu. Největšímu zájmu se těšily perníčky, čerti a andělé, věnce a svícny z chvojí. Nově jsme představili panenky z ovčího rouna, pletené košíčky z pedigu i z papíru a textilní krabičky k praktickému použití. Děkujeme za přízeň a přejeme všem šťastně prožitý adventní čas.

Mgr. Eva Kaválková

Co přinese 1. září 2016 do našich škol?

01.09.2016 10:55

Změny...

1. 9. 2016 vstupuje do života školáků i jejich rodičů řada změn. Přináší je novela školského zákona č.82/2015 Sb., zvláště pak Vyhláška 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Uvedené novely přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Upouští od kategorizace žáků podle jejich diagnózy, ale hodnotí jen potřebu úpravy podmínek vzdělávání. Tyto úpravy se realizují prostřednictvím podpůrných opatření – v oblasti metod a forem výuky, možných úprav hodnocení žáka, personální podporou asistentem pedagoga, využíváním speciálních učebnic apod.

 Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů a mohou být poskytována široké škále žáků, těm, kteří mají jen menší a dočasné potíže, žákům nadaným i žákům zdravotně postiženým. První stupeň podpůrných opatření pouze minimálně upravuje podmínky vzdělávání žáka. Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření stanovuje školské poradenské zařízení. Všechna opatření jsou konzultována s rodiči, zákonnými zástupci žáka (informovaný souhlas). Vyhláška 27/2016 Sb., ve své příloze přesně stanovuje pravidla, termíny, finanční náročnost jednotlivých stupňů podpory.

Další změna vyplývá z Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program po základní vzdělávání. Zrušuje přílohu RVP, podle které se vzdělávaly děti s lehkým mentálním postižením. Tolik legislativa.

Co se změní v životě škol?

Základní škola praktická a základní škola speciální se v reakci na činorodost zákonodárců přejmenuje (během několika málo let již počtvrté) na Speciální základní školu Heřmanův Městec. Žáci 1. až 5. ročníku se budou vzdělávat podle upraveného vzdělávacího programu pro základní školu. Jejich speciální vzdělávací potřeby budou zohledněny v individuálním vzdělávacím plánu. Žáci 6. až 9. ročníku dokončí své vzdělávání podle dosavadního školního vzdělávacího programu.

Školská poradenská zařízení, dotační programy a legislativa jsou směrovány k inkluzivnímu, společnému vzdělávání. Tedy všichni pod jednou střechou. Výše uvedené změny se promítnou i do organizace vzdělávání běžných základních škol.

Děkujeme zřizovateli – Městu Heřmanův Městec - za podporu a uhájení existence naší školy.

Mgr. Nina Pilná, ředitelka

Školský portál Pardubického kraje

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano (304)
67%

ne (153)
33%

Celkový počet hlasů: 457