Vítáme Vás

Rádi bychom Vás prostřednictvím webových stránek seznámili s naší školou, a také rodiče našich dětí pravidelně informovali o programu, který jsme pro ně připravili.

Kolektiv Speciální základní školy Heřmanův Městec 

Novinky

Naše účast na Rozsvěcení vánočního stromu

01.12.2016 13:13

Jako každý rok i letos jsme se zúčastnili Rozsvěcení vánočního stromu a tradičně jsme instalovali výstavu našich výrobků s vánoční tématikou ve vestibulu Staré radnice. Návštěvníci si mohli prohlédnout výrobky z papíru, kartonu, keramiky, pedigu a textilu. Největšímu zájmu se těšily perníčky, čerti a andělé, věnce a svícny z chvojí. Nově jsme představili panenky z ovčího rouna, pletené košíčky z pedigu i z papíru a textilní krabičky k praktickému použití. Děkujeme za přízeň a přejeme všem šťastně prožitý adventní čas.

Mgr. Eva Kaválková

Co přinese 1. září 2016 do našich škol?

01.09.2016 10:55

Změny...

1. 9. 2016 vstupuje do života školáků i jejich rodičů řada změn. Přináší je novela školského zákona č.82/2015 Sb., zvláště pak Vyhláška 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Uvedené novely přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Upouští od kategorizace žáků podle jejich diagnózy, ale hodnotí jen potřebu úpravy podmínek vzdělávání. Tyto úpravy se realizují prostřednictvím podpůrných opatření – v oblasti metod a forem výuky, možných úprav hodnocení žáka, personální podporou asistentem pedagoga, využíváním speciálních učebnic apod.

 Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů a mohou být poskytována široké škále žáků, těm, kteří mají jen menší a dočasné potíže, žákům nadaným i žákům zdravotně postiženým. První stupeň podpůrných opatření pouze minimálně upravuje podmínky vzdělávání žáka. Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření stanovuje školské poradenské zařízení. Všechna opatření jsou konzultována s rodiči, zákonnými zástupci žáka (informovaný souhlas). Vyhláška 27/2016 Sb., ve své příloze přesně stanovuje pravidla, termíny, finanční náročnost jednotlivých stupňů podpory.

Další změna vyplývá z Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program po základní vzdělávání. Zrušuje přílohu RVP, podle které se vzdělávaly děti s lehkým mentálním postižením. Tolik legislativa.

Co se změní v životě škol?

Základní škola praktická a základní škola speciální se v reakci na činorodost zákonodárců přejmenuje (během několika málo let již počtvrté) na Speciální základní školu Heřmanův Městec. Žáci 1. až 5. ročníku se budou vzdělávat podle upraveného vzdělávacího programu pro základní školu. Jejich speciální vzdělávací potřeby budou zohledněny v individuálním vzdělávacím plánu. Žáci 6. až 9. ročníku dokončí své vzdělávání podle dosavadního školního vzdělávacího programu.

Školská poradenská zařízení, dotační programy a legislativa jsou směrovány k inkluzivnímu, společnému vzdělávání. Tedy všichni pod jednou střechou. Výše uvedené změny se promítnou i do organizace vzdělávání běžných základních škol.

Děkujeme zřizovateli – Městu Heřmanův Městec - za podporu a uhájení existence naší školy.

Mgr. Nina Pilná, ředitelka

Zahradní párty

22.06.2016 15:44

Dopravní soutěž mladých cyklistů

07.06.2016 09:44

Dne 19. 5. 2016 proběhlo v Chrudimi okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Soutěže se zúčastnili žáci základních a speciálních škol daného okresu. Naše škola soutěžila v kategorii speciálních škol, ve které jsme obsadili první a třetí místo! První místo naši žáci vybojovali i v roce 2014 a 2015. Na prvním místě se umístilo družstvo ve složení:  P. Skokan, N. Bohuslavická, A. Straková a E. Holá. Třetí místo obsadilo družstvo ve složení: F. Ryšavý, D. Roušarová, A. Bartoníčková a M. Holý. Soutěž proběhla za pěkného počasí, bez protestů a úrazů. Všem zúčastněným patří veliké poděkování za nasazení při soutěži.

Výborný výsledek z okresního kola nás „katapultoval“ na soutěž krajskou, která se konala 2.6.2016 na dopravním hřišti v Pardubicích. Zde mohlo startovat pouze vítězné družstvo z kola okresního. Sestava našeho vítězného družstva zůstala stejná jako v okresním kole.  Žáci se na soutěž připravovali ve škole i doma, trénovala se jízda zručnosti a hlavně jsme se zaměřili na testy z pravidel na pozemních komunikacích. Žákům je nutné poděkovat za předvedené výkony, protože družstvo naší školy se umístilo v silné konkurenci na prvním místě! Až za námi skončili družstva z Pardubic, Ústí nad Orlicí a Moravské Třebové. Z krajského kola si tak žáci odváží nejen zkušenosti, ale i zážitky a hodnotné ceny. Je nutné také zmínit, že ocenění pro nejlepšího závodníka si převzal Pavel Skokan! Už teď se těšíme na příští rok.

Mgr. Lukáš Nechvíl

 

Školský portál Pardubického kraje

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano (293)
66%

ne (153)
34%

Celkový počet hlasů: 446