Vítáme Vás

Rádi bychom Vás prostřednictvím webových stránek seznámili s naší školou, a také rodiče našich dětí pravidelně informovali o programu, který jsme pro ně připravili.

Kolektiv Speciální základní školy Heřmanův Městec
 
 

Novinky

Noví ředitelé příspěvkových organizací v Heřmanově Městci

20.05.2018 10:51

Jak to tak už bývá, něco krásného končí a něco nového začíná. Letošní školní rok přinesl do škol v Heřmanově Městci mnoho změn. Jedna z nich se týká i speciální školy.              

Jmenuji se Eva Dvořáková a od nového školního roku nastupuji jako ředitelka Speciální základní školy v Heřmanově Městci. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika – Učitelství pro mládež vyžadující zvláštní péči. Po státních zkouškách v roce 1984 ze somatopedie, logopedie a psychopedie jsem nastoupila jako speciální pedagog do Zvláštní internátní školy v Ořechově u Brna, kde jsem sbírala první zkušenosti z praxe. Od roku 1990 pokračuji ve svém poslání ve Speciální základní škole v Heřmanově Městci. Jsou zde vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým musí být přiznáno mnoho podpůrných opatření, některým žákům doporučí školské poradenské zařízení, jako jsou pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogická centra, individuální vzdělávací program, pomoc asistenta pedagoga nebo např. určí jiný typ znevýhodnění. U nás jsou žáci vyučováni podle tří různých vzdělávacích programů.

            Škola disponuje nově vybavenou chlapeckou dílnou. Nové nářadí a nástroje byly pořízené z projektu, financovaného z ESF. Máme keramickou dílnu s vlastní pecí a také dívčí pracovnu – kuchyňku, kde se žáci učí základům vaření a správné životosprávě. Pomáháme žákům při výběru povolání německou testovací metodou HAMET 2 – SPRÁVNÁ VOLBA, která umožňuje jednotlivcům vybrat povolání tzv. na míru. Vykazujeme velkou úspěšnost při umístění žáků do středních odborných učilišť. Nabízíme logopedické služby nejen pro žáky naší školy, ale i pro širokou veřejnost. Logopedické poradenství využívají děti z mateřských škol v Prachovicích, v Třemošnici i z Heřmanova Městce.

            S novým školním rokem se budeme snažit o modernizaci a inovaci didaktických postupů, metod, forem výuky i učebních pomůcek pro žáky. Budeme pokračovat v široké nabídce volnočasových aktivit pro naše žáky, podporovat různé projekty, nabízet muzikoterapii, podílet se na rozvojových aktivitách školy (Čtenářský klub, Příprava na vyučování, Doučování školsky neúspěšných žáků). Stejně tak bychom chtěli pokračovat v dalších, veřejnosti již dobře známých akcích, jako jsou vánoční a velikonoční výstavy výrobků našich žáků.

            Velice si ceníme spolupráce se zřizovatelem i s ostatními příspěvkovými organizacemi. Věřím, že naše škola bude i nadále úspěšná a prospěšná, že k nám budou chodit žáci stále rádi a s podporou svých rodičů.

 

V Heřmanově Městci dne 20. května 2018                                 Mgr. Eva Dvořáková

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

20.02.2018 07:41

Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky

Zápis do 1.ročníku

20.02.2018 06:16

zápis 2018

Čtenářský klub

19.02.2018 09:51

    V tomto školním roce jsme zahájili v rámci „Rozvojových aktivit naší školy“ pod záštitou EU Čtenářský klub. Žáci se v odpoledních hodinách seznamovali s knihami žákovské knihovny na škole. Postupně poznávali různé literární žánry, jako jsou pohádky, bajky, balady, anekdoty, komiksy aj. Seznamovali se s autory a ilustrátory dětských knížek. Zjistili, jak nádherný a bohatý je pohádkový svět, plný dobrých bytostí a pohádkových postav. Při začtení do knížky přestávali vnímat reálný svět. Velice je bavilo přepisování příběhů do různých literárních žánrů. Žáci si vedli čtenářské deníky, sami si vedli přehledy o tom, co doma i ve škole přečetli. Snažili jsme se o spolupráci se zákonnými zástupci, kteří se účastnili vstupního dotazníku o způsobu společného čtení a čtenářské úrovni v rodině. Na závěr jsme navštívili městskou knihovnu, ve které byli někteří žáci poprvé.

    Všichni žáci chtěli pokračovat v této aktivitě i v dalším pololetí. Účast ve čtenářském klubu jim nejen pomohlo v logopedické nápravě hlásek, ale i ve schopnosti porozumět psanému textu, v umění vybrat to podstatné a v úrovni vyjadřování. Všechno dobře využijí v jejich dalším praktickém životě.

Mgr. Eva Dvořáková

Info projekt šablony web .doc

 

Školský portál Pardubického kraje

Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano (396)
72%

ne (156)
28%

Celkový počet hlasů: 552