Vítáme Vás

Rádi bychom Vás prostřednictvím webových stránek seznámili s naší školou, a také rodiče našich dětí pravidelně informovali o programu, který jsme pro ně připravili.

Kolektiv Speciální základní školy Heřmanův Městec
 

 

Vážení rodiče, milí žáci,

 

jsme velmi rádi, že pozitivně reagujete na výzvy třídních učitelů ohledně distanční formy výuky. Již víte, že žáci prázdniny opravdu nemají. Je třeba pracovat pravidelně a zodpovědně.

 

Na základě rozhodnutí MŠMT ČR se školy, zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování  OTEVÍRAJÍ PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ a to 
                                     od 1. června 2020.
 
Žákům 2. stupně budou poskytovány konzultace od 8. června 2020.
 
Účast na vzdělávání je dobrovolná a nadále bude souběžně realizováno vzdělávání na dálku.

 

Učivo bude doručováno obvyklou formou dohodnutou mezi rodiči a třídními učiteli. Veškeré informace sledujte na webových stránkách školy, na e-mailových adresách žáků nebo na Facebooku, příp. máte k dispozici tel. čísla na všechny pracovníky školy. 

 

Jsme tu pro vás. Držíme všem rodičům i žákům palce, abychom společně stávající situaci úspěšně a ve zdraví zvládli.

 

Mgr. Eva Dvořáková

ředitelka školy          

 

Novinky

Volná pracovní pozice

26.06.2020 15:27

Výtvarná soutěž 2020 - Voda v zahradě

25.06.2020 21:22
    Každoročně se s radostí účastníme výtvarných soutěží s Českým zahrádkářským svazem. Soutěže jsou pořádány od roku 1993 a jsou tak celostátně nejstaršími soutěžemi. Mají velký ohlas ve všech typech škol.
    Letošní téma "Voda v zahradě" děti velmi upoutalo. Na zaslaných výtvorech se tentokrát měla objevovat voda na zahrádce v nejrůznějších podobách (jezírka, potůčky, fontány, zalévání, kapky na listech rostlin).
Dětmi namalované obrázky jsme předali ČZS v Heřmanově Městci, odkud putovaly na regionální výstavu do Hlinska. Zde komise provedla jejich vyhodnocení, často i za přítomnosti představitelů obce. 
    Letošní vyhodnocení v Hlinsku pro nás bylo obzvláště úspěšné. Bylo vybráno celkem 13 našich výtvarných prací, z nichž se nejlépe umístila díla těchto žáků:
                 Jílek Ladislav   4. místo
                 Hloušek Matěj  4. místo
                 Turecká Nikola 2. místo
                 Výborný Josef  1. místo
Následně byly přes územní sdružení ČZS rozeslány odměny a diplomy autorům vítězných prací, a ty nejlepší odeslány do celostátního kola, které se konalo v Praze.
Josef Výborný se v celostátní soutěži, k naší i jeho velké radosti, umístil na 1. místě a Ladislav Jílek s Matějem Hlouškem se podělili o krásné 10. místo.
 
    Dne 24.6.2020 byly výhercům předány věcné ceny a diplomy z obou kol soutěže ČZS v Heřmanově Městci.
Velké poděkování tak patří pracovníkům ČSZ a dětem za jejich aktivitu v soutěži. 
 
    Velice si vážíme spolupráce s  organizací Českého zahrádkářského svazu a jsme rádi, že nabízejí našim žákům nejen účast v soutěžích, ale i pravidelné setkávání a ukázky v místní moštárně na podzim.
Josef výborný - 1.místo
Ladislav Jílek - 4. a 10. místo
Matěj Hloušek - 4. a 10.místo
 

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

08.06.2020 15:41

Oznámení rodičům a žákům školy:

V souladu s ustanovaním § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) v platném znění vyhlašuji

2 dny ředitelského volna na den 29.června a 30. června 2020 

z organizačních a provozních důvodů.


V Heřmanově Městci dne 8.6.2020

Mgr. Eva Dvořáková

ředitelka školy


Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ano (1 190)
88%

ne (170)
13%

Celkový počet hlasů: 1360

Školský portál Pardubického kraje - Klíč ke vzdělání a vědění na dosah