Informace o nás

Kdo jsme?

V průběhu několika málo let naše škola několikrát změnila název.  Nezměnil se však obsah a smysl naší práce.

Heřmanův Městec je malebné město plné zeleně na úpatí Železných hor.

Naše škola na Masarykově náměstí je v klidném místě, obklopená zelení parku a bývalé školní zahrady. V těsném sousedství je budova Základní umělecké školy a Hřebčín, který byl postaven r. 1875 rodem Kinských.

Zřizovatelem naší školy je Město Heřmanův Městec.

Současný název školy – Speciální základní škola Heřmanův Městec.

Vzděláváme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka probíhá v devíti ročnících, ve třídě speciální školy pak v deseti ročnících.

Počet žáků se postupně stále snižuje. Současná cesta společného vzdělávání úbytek žáků na naší škole ještě urychlila.

Výuka se uskutečňuje ve třídách s počtem žáků 4 až 14. Složení tříd se mění podle skladby dětí na škole. S ohledem na nízký počet dětí je nutné spojovat více ročníků v jedné třídě. Učitelům již mnoho let s náročnou výukou velmi pomáhají asistentky. Dlouholeté zkušenosti se spojenými ročníky, kvalitní pomůcky a vybavení, práci ulehčují. Na škole působí zkušení speciální pedagogové.

Kromě kmenových tříd využíváme odborné pracovny – školní kuchyňku, keramickou dílnu, počítačovou učebnu. Díky projektu financovanému z ESF je velmi dobře vybavena chlapecká dílna.

Školní družina nabízí nejen rozmanitou zájmovou činnost, ale též přípravu na vyučování. Naši žáci se často účastní různých akcí, výstav, výletů, projektů.

Nejen našim žákům nabízíme odbornou poradenskou činnost v oblasti

  • logopedie (problémy s výslovností)
  • etopedie (problémy s chováním)

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Pardubice, Střediskem výchovné péče Archa v Chrudimi.

Pro děti s problémy s učením je naše malá škola klidným pracovním prostředím.