Hamet 2

Karierní poradenství - program Správná volba - Hamet 2

V rámci karierního poradenství nabízíme rodičům diagnostikování praktických schopností a dovedností jejich dětí. Jsou známé testy školních znalostí, tělesné zdatnosti, intelektového výkonu, ale testy řemeslných dovedností se rámci projektu Hamet 2 realizují pouze v malém počtu základních praktických škol Pardubického kraje. Proto rodiče s nadšením přijímají tuto možnost, je pro ně výraznou pomocí při rozhodování ve výběru učebního oboru pro jejich dítě. Testy jsou systematicky rozděleny tak, aby si žáci vyzkoušeli řadu činností řemeslného charakteru, ale zároveň museli hledat vhodné řešení v složitějších situacích. Při testování metodou Hamet 2 se mapuje jejich pracovitost, přístup k práci a další vlastnosti, které by měl mít každý řemeslník, pokud chce poctivě odvádět svou práci. Žáci plní soubor 20 subtestů, které prověřují jemnou a hrubou motoriku, schopnost myslet, chápavost, schopnost soustředění, výdrž, samostatnost, svědomitost, postoj, zájem a schopnost ocenit sám sebe. Testy spočívají v plnění úkolů, jako je šroubování šroubků a matic, navlékání nitě do sady jehel, šití na šicím stroji podle předlohy, skládání ubrousků k prostírání, dále ovládání jednoduchých nástrojů v úlohách řezání kartonu, malování. Komplexní používání nástrojů se testuje při pilování ryby, ohýbání drátu a manipulaci s vodováhou. Na přesnost a preciznost jsou zaměřené úkoly z geometrie - měření, rýsování úhlů a průsečíků. Sada úkolů na PC prověřuje schopnost porozumět instrukcím a úroveň ovládání počítače. Metoda Hamet 2 komplexně popíše motoricko-řemeslné schopnosti a dovednosti každého žáka, ale též jeho vlastnosti a předpoklady pro volbu vhodného učebního oboru. V závěru testování žáci projdou psychologickým vyšetřenáím, které doporučení výběru doplní. Tvůrcem testovací metody je německá společnost BBW Waublingen.