Organizace školy

Základní škola

  • je plně organizovanou školou, tedy školou s I. i II. stupněm.

V základní škole je 24 žáků (údaj k 30. září 2023), o které se stará 6 učitelů, 1 vychovatelka a 5 asistentů pedagoga. Každodenní provoz zajišťuje správní zaměstnanec.

Výuka probíhá v jedné budově (čp.46 - chlapecká dílna, dívčí kuchyňka, keramická dílna, školní družina) a ve Sportovní hale Heřmanův Městec.

I. stupeň základní školy

I. stupeň navštěvuje 5 žáků. Od 3. ročníku se všechny děti učí povinně cizí jazyk - angličtinu.
Děti I. stupně mohou navštěvovat školní družinu, která je v provozu od 7:00 do 7:30 a od 11:00 do 15:15.

II. stupeň základní školy

II. stupeň navštěvuje 19 žáků. Všechny děti postupně navazují na práci v předešlém stupni a dále rozvíjejí své vědomosti, dovednosti a návyky.

Od 8. ročníku se žáci učí povinně další cizí jazyk - němčinu, který bývá většinou nahrazen vzdělávací oblastí Člověk a svět práce - dle doporučení školského poradenského zařízení.

Výuka a prostředí školy

Ve škole je zaveden internet a školní bezdrátová síť, která je spolu s výukovými programy k dispozici žákům a učitelům.

Prostředí před budovou školy a blízká veřejná zahrada je žákům přístupná o polední pauze a po vyučování.


Vyučovací hodiny:

hodina                          čas

    1                           7:35 - 8:20

   2                           8:35 - 9:20

   3                           9:30 - 10:15

   4                           11:00 - 11:45

   5                           11:50 - 12:35

   6                           12:40 - 13:25

   7                           13:30 - 14:15

   8                           14:20 - 15:05

Obědová pauza: 

     10:15 - 11:00