O naší škole

Naše škola na Masarykově náměstí je v klidném místě, obklopená zelení parku a bývalé školní zahrady. V těsném sousedství je budova Základní umělecké školy a Hřebčín, který byl postaven r. 1875 rodem Kinských. Umožňujeme vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům s kombinovanými vadami. Kromě kmenových tříd využíváme odborné pracovny - školní kuchyňku, keramickou dílnu,  počítačovou učebnu. Díky projektu financovanému z ESF je velmi dobře vybavena chlapecká dílna.

Ve škole funguje Školní družina, která je zaměřena především na zájmovou činnost žáků a jejich pobyt venku.

Kapacita školy je 68 žáků, kapacita ŠD je 12 žáků a je stoprocentně naplněna.

Speciální škola


 • desetiletá školní docházka
 • st. 1. - 6. ročník
 • st. 7. - 10. ročník
 • žák získává základy vzdělání
 • ŠVP zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání základní školy speciální
 • výuka je zajišťována učitelkou se speciálně pedagogickou kvalifikací a 1 - 2 asistentky podle potřeb
 • individuální přístup - malý počet žáků ve třídě
 • 20 - 29 hodin týdně podle ročníku
 • činnosti podle potřeb a zájmu žáků
 • širší slovní hodnocení - vysvědčení v pololetí a na konci školního roku

Služby pro speciální školu

Základní škola


 • devítiletá školní docházka
 • st. 1. - 5. ročník
 • st. 6. - 9. ročník
 • žák získá základní vzdělání
 • ŠVP zpracovaný podle RVP pro základní vzdělávání
 • výuku zajišťuje učitelka nebo učitel a asistentka pedagoga (pro žáky s více vadami a s autismem)
 • individuální přístup (6 - 14 žáků ve třídě)
 • 20 - 32 hodin týdně podle ročníku
 • výuka cizího jazyka - angličtiny
 • výuka informatiky
 • činnosti podle potřeb a zájmu žáků
 • slovní hodnocení nebo klasifikace
 • vysvědčení v pololetí a na konci školního roku, po absolvování 9. ročníku opatřené doložkou o získání základního vzdělání

Služby pro základní školu

Naše třídy

Výuka se uskutečňuje ve čtyřech třídách s počtem žáků 4 až 14. Složení tříd se mění podle skladby dětí na škole. S ohledem na nízký počet dětí je nutné spojovat více ročníků v jedné třídě. 

Na škole působí zkušení speciální pedagogové. Učitelům již mnoho let s náročnou výukou velmi pomáhají asistentky.